V této těžké době zdravotnických experimentů, kdy mnozí mají těžké dilema, zda jíst nebo se léčit, dovoluji si nabídnout zdarma alternativu na těchto stránkách. Já zdarma můžu, nejsem vázán Hippokratovou přísahou a lékařskou komorou.

ŽENŠEN PRAVÝ

Všehoj pravý

(Panax ginseng)

Obrázek ZDE

Vědecká klasifikace:

Říše:

 rostliny

 Plantae

Podříše:

 vyšší rostliny

 Cormobionta

Oddělení:

 rostliny krytosemenné

 Magnoliophyta

Třída:

 dvouděložné rostliny

 Magnoliopsida

Řád:

 miříkotvaré

 Apiales

Čeleď:

 aralkovité

 Araliaceae

Podčeleď:

 

 Aralioideae

Rod:

 ženšen

 Panax

Druh:

 ženšen pravý

 Panax ginseng C. A. Mey., 1843

 

 

Některé cizí názvy:


ID: 116401
Autor: Ondřej Zicha
Založeno: 19.06.2006 13:31:21 - Uživatel Ondřej Zicha

Angličtina      - Chinese Ginseng

Čeština       - ženšen pravý; všehoj pravý; všehoj léčivý; všehoj ženšenový ID: 38231
Autor: Michal Maňas
Založeno: 15.04.2005 23:38:40 - Uživatel Ondřej Zicha
ID: 244524
Autor: Tomas HLUSKA
Založeno: 15.03.2009 18:18:45 - Uživatel Ondřej Zicha

ID: 208853
Autor: Libor Prudký
Založeno: 14.03.2008 23:56:44 - Uživatel Ondřej Zicha

Španělština  - ginseng

Popis

Vytrvalé byliny 30 až 60 cm vysoké. Podzemní část tvoří mohutná kořenová hlava nepravidelného tvaru a většinou 1 až 2 tlusté, někdy řídce rozvětvené mrkvovité kořeny, občas tvarem připomínající lidské tělo. Nadzemní část rostliny každoročně odumírá, nová lodyha vyrůstá na jaře z pupenů na kořenové hlavě. Dlouze řapíkaté dlanitě pětičetné listy vyrůstají v počtu 3 až 7 z vrcholu nevětvené lodyhy. Jsou dlanitě složené, ze 3 až 5 lístků, bez palistů. Čepel lístků je na bázi široce klínovitá, na vrchní straně lysá, na rubu řídce krátce chlupatá, s hustě pilovitým okrajem a protaženou špicí. Prostřední lístek je oválný nebo podlouhle oválný, 8 až 12 cm dlouhý a 3 až 5 cm široký, postranní lístky jsou vejčité až kosočtverečně vejčité, 2 až 4 cm dlouhé a 1,5 až 3 cm široké. Květy jsou medově vonící, nenápadné, drobné, zelenobílé, pětičetné a oboupohlavné. Kalich s 5 krátkými zuby. Korunních plátků i tyčinek je 5. Květenstvím je vrcholový okolík složený z 30 až 50 květů. Stopka květenství je dlouhá 15 až 30 cm, stopky jednotlivých květů 0,8 až 1,5 cm. Semeník je srostlý ze dvou plodolistů. Čnělky jsou 2, volné. Plodem je červená, šťavnatá, zploštěle kulovitá, 6 až 7 mm dlouhá peckovice s 1 až 3 semeny. Semena jsou bílá někdy světle žlutá, asi 5 mm dlouhá, ledvinovitého tvaru a s drsným povrchem. Semena jsou nedovyvinutá, vyžadují stratifikaci a klíčí nejdříve za dva roky, ale často ještě později. Klíčení stratifikovaných semen potom probíhá při teplotách kolem 12 - 15 °C a při vlhkosti půdy kolem 5 - 10%. Pokud vlhkost půdy překročí 25%, semena nevyklíčí. Mladé rostlinky jsou z počátku velmi choulostivé na přemokření a houbové choroby

Ženšen je český název botanického rodu Panax z čeledi aralkovitých (Araliaceae) a označuje pouze druh ženšen pravý (Panax ginseng) nebo výrobky z něj. Panax, je název odvozený od řeckého slova Panacos - všelék, tedy univerzální lék na všechno.

Nejznámější druhy botanického rodu ženšen (Panax)

Nejznámějšími botanickými druhy rodu Panax jsou:

 • ženšen pravý (Panax ginseng C. A. Mey.)
 • ženšen americký (severoamerický) (Panax quinquefolius L.), v doslovném překladu "ženšen pětilistý"
 • ženšen japonský (Panax japonicus C. A. Mey.)
 • ženšen vietnamský (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
 • ženšen trojlistý (Panax trifolius L.)
 • ženšen nepravý (Panax pseudoginseng Wall.)
 • ženšen notoginseng (Panax notoginseng (Burkill) F. H. Chen)

Všechny druhy rodu Panax jsou vzájemně fytochemicky příbuzné a jejich profil se vyznačuje typickými, v rostlinné říši unikátními steroidními saponiny (panaxosidy neboli ginsenosidy). Ani v samotné čeledi aralkovitých se nenajdou rostliny po fytochemické stránce srovnatelné s rodem Panax (ženšen).

Přívlastky ženšenu pravého (Panax ginseng)

Další přívlastky, s nimiž se u slova ženšen setkáme, se používají k rozlišení ženšenu pravého:

-         podle země nebo oblasti původu:

 

 • korejský ženšen — ženšen pravý (P. ginseng) buďto pochází z Koreje, nebo (častěji) byl pěstován v Číně pod korejským dohledem
 • mandžuský ženšen — ženšen pravý (P. ginseng) z Mandžuska (velká oblast na pomezí Číny, Koreje a ruského Dálného Východu)
 • čínský ženšen — označuje především ženšen pravý (P. ginseng) původem z Číny, pro budoucnost by ale české druhové jméno ženšen čínský mohlo připadnout botanickému druhu Panax sinensis J. Wen z provincie Če-Ťiang (mezi Šanghajem a Pekingem), jehož taxonomické postavení je dnes už prakticky nezvratné.

Pro čínskou medicínu ženšen (Panax) jako botanický rod znamená velmi málo. Čínské označení "řén-šēn"  se používá jen a pouze pro P. ginseng, jiné druhy rodu Panax se v čínštině jmenují jinak. Přezíravý vztah k taxonomii je jinak pro čínskou medicínu typický, dokonce i droga z různých částí ženšenové rostliny je klasifikována do protikladných kategorií – tak např. kořen ženšenu je "teplý" (jang), zatímco květy a listy jsou "studené" (jin). Právě u ženšenu však takové podivné rozdělení nemusí byt tak hloupé, protože většina účinků ženšenu je výsledkem působení ne jedné, ale dvou nebo více látek s protichůdným působením, na jejichž vyvážení závisí znaménko výsledného účinku. Droga s mírně odlišným poměrem ginsenosidů může mít účinek úplně opačný, studie v tomhle smyslu, byla nedávno publikována z Massachusetts, Institute of Technology (1).

 

 

-         podle způsobu zpracování:

 

·         červený ženšen (ginseng radix rubra) — připravený pařením a následným vysušením kořene ženšenu pravého (P. ginseng); u  ženšenu amerického (P. quinquefolius) by název ekvivalentního léčiva byl panacis quinquefolii radix rubra

·         bílý ženšen (ginseng radix alba) — připravený vysušením kořene ženšenu pravého (P. ginseng) na slunci, u ženšenu amerického (P. quinquefolius) by byl název ekvivalentínho léčiva byl panacis quinquefolii radix alba

-         nebo podle dalších detailů:

 

·        setkáme se, třeba se ženšenem tříletým, šestiletým, n-letým, rovným, zakřiveným, rozvětveným, horským atd. Všechny tyto přívlastky se obvykle vztahují k botanickému druhu ženšen pravý (P. ginseng).

Zneužívání slova ženšen k označování nepříbuzných rostlin

Běžnou praktikou prodejců ze všech koutů světa je označovat různé, většinou zcela nepříbuzné rostliny s adaptogenními účinky (nebo i bez) jako ženšen např.

 • sibiřský ženšen - nesprávný název, z angličtiny převzatý název pro eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus), z čeledi aralkovitých.
 • aljašský ženšen - nesprávný název pro rostlinu moračina hrozivá (Oplopanax horridus (Sm.) Miq.).
 • indický ženšen - nesprávný název pro rostlinu vitánie snodárná (Withania somnifera (L.) Dunal, syn. vitánie opojná). Termín "indický ženšen" lze najít dokonce i v indické vědecké literatuře.
 • brazilský ženšen - nesprávný název pro rostlinu "suma" fafie latnatá (Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze).
 • malajský ženšen - nesprávný název pro rostlinu Eurycoma longifolia Jack.
 • "ženšen pro chudé" - nesprávný název, jímž se někdy označuje pazvonek chloupkatý - dangšen (Codonopsis pilosula Franch.)
 • jižní ženšen či pětilistý ženšen - dokonce i s kroužkem ® jako pokus přejmenovat rostlinu Jiaogulan - gynostema pětilistá (Gynostemma pentaphyllum). Přitom hrozí snad i záměrné nebezpečí záměny se ženšenem severoamerickým, Panax quinquefolius, který se synonymem "ženšen pětilistý" občas označuje.
 • "domácí ženšen" - označuje na českém internetu kotvičník zemní (Tribulus terrestris L.) nebo kalísii voňavou (Callisia fragrans (Lindl.) Woodson).

Tento seznam není a nemůže být úplný, protože tvořivost prodejců nezná mezí. Tohle vytváření nových ženšenů má důvody ryze komerční a není botanicky omluvitelné ani pro "sibiřský ženšen" (eleuterokok ostnitý - Eleutherococcus senticosus), který je skutečnému ženšenu ze všech pseudoženšenů taxonomicky nejbližší.

Pokud se budeme snažit označit tyto pseudoženšeny za "nepravé" nebo "falešné", pak hrozí významová záměna s ženšenem nepravým (Panax notoginseng), který je navzdory svému jménu legitimním, účinným, panaxosidy obsahujícím příslušníkem rodu Panax. Ti, kteří jej pojmenovali jako ženšen nepravý k odlišení od ženšenu pravého (P. ginseng), nemohli tušit kam, až zajde drzost prodavačů při loupení dobré pověsti názvu ženšen.

Eleuterokok, vitánie, Pfaffia, řeřicha peruánská, pazvonek dangšen a další jsou všechno zajímavé a účinné adaptogeny, i když jejich chemické složení se od ženšenu zcela liší. Jedinou známou rostlinou obsahující panaxosidy mimo čeleď aralkovitých je gynostema. Avšak gynostema, eleuterokok, ani různé další adaptogeny nejsou se ženšenem zaměnitelné a nemají též potřebu k ženšenu vzhlížet jako ke staršímu bratru. Z dlouhodobého hlediska by bylo podstatně moudřejší zdůraznit jejich originalitu, než na ně lepit nálepku "slabší ženšen".

Taxonomie ženšenu

Obtížná taxonomie je pro botaniku typická a nejinak tomu bylo i u rodu Panax. Různí botanici učinili mnoho pokusů přidat nové druhy do rodu ženšen, z nichž většina byla vyřazena do rodů jiných (Eleutherococcus, Neopanax, Polyscias a j.). GRIN taxonomie, dnes uvádí 12 platných druhů v rodu Panax a 14 platných druhů v rodu Eleutherococcus.

Určitý pořádek do rodu Panax vnesla až molekulární taxonomie. Analýzou mitochonriální DNA, bylo do rodokmene rodu Panax, umístěno 13 různých druhů:

 

 

P. bipinnatifidus Seem.,

P. omeiensis J. Wen,

P. wangianus Sun,

P. zingiberensis C. Y. Wu et K. M. Feng,

P. major Ting,

P. ginseng C. A. Mey,

P. japonicus C. A. Mey,

P. quinquefolius L.,

P. sinensis J. Wen,

P. notoginseng (Burkill) F. H. Chen,

P. stipuleanatus H. T. Tsai et K. M. Feng,

P. pseudoginseng Wall.

P. trifolius L.

 

Dnes nám už v rodu Panax tedy kromě nálezu nových druhů hrozí snad jen rozdělení P. bipinnatifidus na dva druhy. Pokud jde o rod eleuterokok (Eleutherococcus), tak ten ještě na genetickou analýzu pořád čeká.

Působení

Účinnými látkami ženšenu jsou především ginsenoidy, které stimulují centrální nervový systém, posilují imunitní funkce a působí proti rakovině. Intenzivně likvidují škodlivé volné radikály, ale brání i růstu už existujících nádorových buněk. I další sloučeniny, které ženšen obsahuje, tlumí tvorbu nádorových buněk, působí protizánětlivě, snižují hladinu cholesterolu, zvyšují sexuální aktivitu, a jak se ukázalo, likvidují i Helicobacter pylori, který má rozhodující vliv na rozvoj žaludečních vředů.

Podle odborníků je ženšen asijský vhodný především pro muže – pokusy na zvířatech ukázaly, že při jeho užívání stoupá hladina testosteronu a tvorba spermií, což z něj dělá důležitého pomocníka v léčbě mužské neplodnosti. Dokáže také rozšiřovat cévy a tím podporovat erekci.

Ženšen se doporučuje starším lidem, aktivním sportovcům, v období rekonvalescence a v obtížných životních situacích vyvolávajících stres. Je vynikajícím bojovníkem proti negativním účinkům stresových hormonů, působí podobně jako adrenalin – zmobilizuje vaši vnitřní energii potřebnou k překonání velkého fyzického či psychického vypětí. Zároveň posiluje paměť, zlepšuje schopnost koncentrace a zahání únavu. Podle potřeby dokáže ženšen uklidnit nebo naopak povzbudit.

Jeho působení na lidský organismus je ovšem mnohem rozsáhlejší – posiluje imunitní systém, normalizuje krevní tlak, upravuje střevní mikroflóru, snižuje hladinu cukru v krvi, má protizánětlivé účinky, podporuje srdeční činnost, játra a střevní peristaltiku. Je to také výborný antioxidant a dokáže potlačit růst některých nádorových buněk.
V Číně se tradičně používá při léčbě nechutenství, nespavosti, zapomnětlivosti a celkové slabosti. K tomu můžeme přidat i cukrovku, revmatismus, žaludeční vředy, průjmy a křeče.

Detailnější účinky ženšenu (Panax ginseng) najdete  ZDE

Obsahové látky

Kořen ženšenu obsahuje Ginsenosidy (také panaxosidy), vitamin C, skupinu vitaminů B, minerální látky, třísloviny, pektiny, pryskyřice, alkaloidy a další.

Kontraindikace

Se ženšenem se ovšem musí zacházet opatrně, ideálně po měsíci na chvíli vysadit, nikdy neužívat dlouhodobě. Berete-li další léky nebo jiné potravní doplňky, poraďte se raději s lékařem. Podle čínských lékařských zápisků z osmnáctého století je totiž ženšen jako doplňková léčba k jiným lékům nevhodný. V takovém případě, jak tvrdí čínské zápisky, jen prohloubí negativní vedlejší účinky hlavních léků a tento postup může vést až k úmrtí. V době užívání ženšenu vysaďte kofein (kávu, čaj, guaranu), jejich vzájemné působení může vyvolat nervozitu, nespavost, bolesti hlavy a žaludeční nevolnost.

Avšak i pří používání samotného ženšenu může i v menších dávkách působit, kromě nespavosti, nauzeu (nevolnost, zvracení), průjmy, bolesti hlavy, ale také euforii a může vést ke zvýšení krevního tlaku nebo naopak k jeho poklesu.

Vůbec se nedoporučuje užívat ženšen těhotným ženám a kojícím matkám.

Zdroje

(1) (sengupta2004may] Sengupta S, Toh SA, Sellers LA, Skepper JN, Koolwijk P, Leung HW, Yeung HW, Wong RN, Sasisekharan R, Fan TP: Modulating angiogenesis: the yin and the yang in ginseng. Circulation. 2004 Sep 7; 110(10):1219-25)

http://adaptogeny.cz/zensen/co-vsechno-se-oznacuje-jako-zensen-592.aspx

http://www.senorita.cz/zensen-koren-mladi-a-sily.html

http://www.zensen.ic.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDen%C5%A1en

http://www.velkaepocha.sk/2010022612554/Zensen-pravy-div-sveta.html

 


25.11.10 12:41
jan1212
Má zimní verze

Má zimní verze

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (17699 | 36%)
Ne (15544 | 32%)
KNIHCENTRUM.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one