V této těžké době zdravotnických experimentů, kdy mnozí mají těžké dilema, zda jíst nebo se léčit, dovoluji si nabídnout zdarma alternativu na těchto stránkách. Já zdarma můžu, nejsem vázán Hippokratovou přísahou a lékařskou komorou.

„Čokoláda“ (intenzivně ochucená hořká potravina – to je definice čokolády v mnoha slovnících). Tento produkt je definován v mnoha zemích jako kakao. V americkém čokoládovém průmyslu je kakao definováno jako sušina kakaových zrn, kakaové máslo je definováno jako tuková složka, a čokoláda je kombinací sušiny a tuku. To je obvykle oslazeno cukrem a jinými přísadami a zpracováno do čokoládových tabulek (jádro kterých je též označováno jako čokoláda), nebo do nápoje (zvaného kakao nebo horká čokoláda).

Historie:

Název "čokoláda" pochází z aztéckého slova "xocolatl", což je složenina slov "xocolli" znamenající hořký a "atl" označujících vodu – tedy hořká voda. Název plně souhlasí s faktem, že Mayové samozřejmě neznali čokoládu v podobě, jak ji známe dnes my – ve formě pevné destičky nebo figurky, ale znali ji jako hořký nápoj, který si dochucovali vanilkou nebo kořením. Přesto je pravděpodobné, že na úplném počátku historie čokolády ji lidé nepoužívali jako samostatný nápoj, ale bílá dužina obklopující kakaová zrna byla zdrojem cukru pro alkoholové nápoje. Na řadě mayských kreseb a na keramice je zobrazována čokoláda nalévaná bohům a vladařům. Však také latinský název pro kakaovník, z jehož bobů se čokoláda vyrábí, je Theobroma cacao, což znamená "nápoj pro bohy". Jak Aztékové, tak i Mayové spojovali čokoládu s bohy plodnosti. Kakaové boby byly tak ceněné zboží, že byly v před-Kolumbovské době ve Střední Americe používány jako oběživo. U Aztéků měl například jeden krocan cenu sta kakaových bobů a avokádo hodnotu 3 bobů. V podobě hořkého nápoje se také čokoláda dostala v 16. století do Španělska. Zpočátku byla považována za luxusní nápoj a byla výhradně určena na stoly šlechticů. Dalších 300 let se čokoláda ve světě používala v tekutém stavu a teprve roku 1847 dokázal Joseph Fry vyrobit první čokoládovou tyčinku.

Existence čokolády a čokoládových produktů má dlouholetou tradici. Prapůvodně se za tímto označením skrýval nápoj, jehož existenci lze vystopovat údajně již ve slovníku olmécké civilizace 1500 až 400 let před Kristem, ačkoliv se vynález čokolády oficiálně připisoval až pozdějším civilizacím Mayů a Aztéků.

Jako první prý z kakaových bobů uvařili hořkou tekutinu - čokoládu Mayové, kteří s kakaovníkem spojovali řadu rituálů. Na počest bohů slavili svátek výsadby, při kterém obětovali psa, nebo drželi 13 nocí celibát, čtrnáctou noc strávili s manželkami a teprve potom seli boby.

Podle staré mexické legendy daroval kakaové boby lidem aztécký bůh Quetzalcoatl. Jeho děti pak tuto "božskou rostlinu" pěstovaly ve východním Mexiku, dokud ji neobjevili vojáci španělského dobyvatele Hernanda Cortéze, který se zmocnil říše Aztéků v roce 1519. Španělští vojáci zde mimo jiné v paláci císaře Montezumy nalezli velké zásoby kakaových jader, z nichž byl pro císaře a celý dvůr připravován speciální nápoj a placky. Drahocennou pochutinu označovanou jako "chocolatl" považovali za zdroj duchovní moudrosti a energie s afrodisiakálními účinky zlepšujícími sexuální schopnosti. Připravovali ji drcením na slunci usušených a pražených kakaových bobů s přídavkem vody, vanilky, pepře, jasmínu, medu nebo jiných ingrediencí. I když tento hustý, hořký nápoj zdaleka nebyl tak lahodný jako dnešní čokoláda, byl to nápoj vzácný, určený zprvu jen vyvoleným - králům, šlechticům a vysoce postaveným kněžím. Samotné kakaovníkové boby (původně rostly jen v pralesích Jižní Ameriky) byly velmi drahé a sloužily též jako platidlo: 100 bobů mělo hodnotu statného otroka, avokádo stálo tři boby a pěkná krůta 100 čerstvých nebo 120 sušených bobů.

V roce 1502 se na své čtvrté cestě Karibikem setkal s kakaovým nápojem také Kolumbus. Třebaže ani jemu, ani posádce nahořklá hnědá "břečka" nechutnala, vzal Kolumbus při zpáteční cestě do Evropy několik kakaových bobů s sebou. Teprve v polovině 16. století, když misionářky v Mexiku přidaly do kakaové hmoty cukr, vznikl nápoj nejen výživný, ale i chutný, který si rychle získal oblibu po všech šlechtických sídlech v celém Španělsku. I zde ještě v polovině 17. století patřily kakaové boby k vzácnému zboží, za jehož kilogram se platilo až 3 kg zlata.

Vzhledem k energetické hodnotě byla čokoláda podávána jak aztéckým válečníkům, tak také během II. světové války patřila tabulka čokolády v energetické hodnotě 2500 kJ k dennímu přídělu.

Zpočátku byla považována za luxusní nápoj a byla výhradně určena na stoly šlechticů a 300 let se čokoláda ve světě používala v tekutém stavu. První továrnu na čokoládu založila v Holandsku 1815 firma van Houten. 1828 si Holanďané nechali patentovat také výrobu kakaového prášku a roku 1847 dokázal Joseph Fry vyrobit první čokoládovou tyčinku. První mléčná čokoláda se objevila v roce 1879 a první plněné čokoládové bonbony v roce 1913. Naší největší čokoládovnou byla "Orionka", založená v roce 1896 Františkem Maršnerem, který v Praze na Vinohradech původně vyráběl turecký med.

 

Výroba:

Dnes je výroba čokolády prakticky plně mechanizována. Začíná na kakaových plantážích, kde plody (kakaové tobolky – boby) kakaovníku (Theobroma cacao) obrůstají kmen mateřské rostliny. Uvnitř plodu bývá 15 až 40 bobů, které se před zpracováním vylupují a suší, následně praží, drtí a zbavují slupek. Mletím se jádra mění v řídkou kaši, která obsahuje velké množství kakaového másla žluté barvy. Toto máslo se postupně odděluje od zbylé hmoty, která se zpracovává na hnědý kakaový prášek. V hnětacím stroji se poté kakaová hmota znovu smísí s kakaovým máslem, přidá se cukr a další přísady a vše se provzdušňuje a zušlechťuje tepelným zpracováním a přetvořením do čokoládových tabulek, tyčinek, hrudek apod. I slupky a plevy kakaového bobu se zužitkují. Mletím a pročištěním se z nich získává kakao. Výsledný produkt je znám jako „čokoláda“ (intenzivně ochucená hořká potravina – to je definice čokolády v mnoha slovnících). Tento produkt je definován v mnoha zemích jako kakao. V americkém čokoládovém průmyslu je kakao definováno jako sušina kakaových zrn, kakaové máslo je definováno jako tuková složka, a čokoláda je kombinací sušiny a tuku. To je obvykle oslazeno cukrem a jinými přísadami a zpracováno do čokoládových tabulek (jádro kterých je též označováno jako čokoláda), nebo do nápoje (zvaného kakao nebo horká čokoláda).

 Základní složení čokolády:
Ačkoli se složení čokolády mění podle toho, o jaký druh se jedná (nadále ale budeme výhradně mluvit o hořké kvalitní čokoládě) a z jakých surovin byla připravena, přece jen lze shrnout z jakých látek se čokoláda skládá:

Přibližně 30% čokolády tvoří tuky, z čehož je přibližně polovina nenasycených mastných kyselin, dále čokoláda obsahuje bílkoviny, sacharidy, Vitamíny A, B12, D a E, z prvků potom vápník, fosfor, hořčík, železo a měď. Čokoláda rovněž obsahuje i některé z alkaloidů jako jsou fenylethylamin, theobromin (podle této látky dostal kakaovník i své jméno), kofein a dalších více než 600 chemických látek, z nichž pro lidské zdraví mají velký význam zejména antioxidanty (flavonoidy).


Každá z výše uvedených látek má svůj vliv na lidský organismus:

 Bílkoviny se podílí na stavbě buněk.

Sacharidy obsažené v čokoládě zvyšují hladinu serotoninu v mozku a zvyšují tím pocit "pohody".

Ze zdraví prospěšných tuků je v čokoládovém másle obsažena zejména nenasycená kyselina – kyselina olejová, jež je například i součástí olivového oleje a jiných rostlinných olejů.

Vitamíny jejich obsah je proměnlivý dle druhů čokolády. Vitamíny mají široké pozitivní účinky na procesy v lidském těle.

Vápník, hořčík a fosfor se podílí zejména na stavbě kostí a zubů.

Železo je součást hemoglobinu (červených krvinek) a umožňuje transport kyslíku a oxidu uhličitého v lidském těle.

Měď je součástí melaninu, látky obsažené v pokožce a vlasech, má svou funkci i v centrální nervové soustavě.

Antioxidanty (flavonoidy) – např. katechiny - mají pozitivní vliv na srdce a chrání do určité míry proti rakovině, posilují imunitní systém. Chrání tělo před volnými radikály, jež urychlují stárnutí.

Alkaloidy - Fenylethylamin je alkaloid jenž při konzumaci ve vyšších dávkách může mít psychotropní účinky. Jeho množství v čokoládě je však příliš malé na to, aby se jeho vliv mohl projevit

Theobromin - další z alkaloidů, je v čokoládě obsažen v množství přibližně 10 g/kg u hořké čokolády a 1 - 5 g/kg u mléčné čokolády. Čím je kvalita čokolády vyšší, tím roste i obsah theobrominu. Výše uvedená množství jsou jen orientační, neboť samotná kakaová zrna obsahují theobromin v množství 300 - 1200 mg/unci (unce je přibližně 0,03 kg), což je větší rozdíl, než je výše uvedený rozdíl mezi hořkou a mléčnou čokoládou. Theobromin má podobný účinek jako kofein (i ten je v čokoládě obsažen, ale ve velmi malém množství), avšak v daleko menším rozsahu. Theobromin se v lidském těle poměrně rychle rozkládá (poločas rozkladu je 6 - 10 hodin). Má lehce diuretické a stimulační účinky (t.j. podporuje činnost ledvin a stimuluje centrální nervový systém) a uvolňuje hladkou svalovinu průdušek (příznivě působí na dýchání). Protože rovněž rozšiřuje krevní stěny, má také vliv na snižování krevního tlaku.

 Dělení podle kvality:

Jsou tři typy kakaových zrn užívaných v čokoládách. Nejvíc ceněna, vzácná a drahá jsou Criollo, zrna z oblasti Mayů (Mexiko a střední Amerika). Jen 10 % čokolády se dělá ze zrn Criollo, která jsou méně hořká a víc aromatická než jiná zrna. Kakaová zrna v 80 % čokolády jsou typu Forastero. Stromy Forastero jsou značně robustnější než stromy Criollo a kakaová zrna z nich jsou levnější. Trinitario, hybrid zrn Criollo a Forastero, se používá asi v 10 % čokolády.

Na základě různých poměrů surovin ve výsledném produktu se rozlišuje několik druhů čokolád:

1. Pravá (tmavá, hořká) čokoláda – neobsahuje žádný jiný tuk než čisté kakaové máslo. Dále obsahuje kakaovou hmotu a přísady – cukr a případně vanilku nebo lecitin. Tato čokoláda by měla obsahovat více než 50% kakaových složek. Obsah kakaa se pohybuje mezi 35 a 99%.


2. Mléčná čokoláda – obsahuje kakaové máslo, kakaovou hmotu, cukr, mléko nebo sušené mléko a vanilku. Jediný rozdíl oproti pravé čokoládě je tedy přidané mléko. Tato čokoláda by měla obsahovat více než 30% kakaových složek a obsah kakaa by měl být 18 až 55%.


3. Bílá čokoláda – obsahuje cukr, kakaové máslo (18 - 30%), mléko nebo sušené mléko (25%) a vanilku.

 
Různá kvalita různých druhů čokolád spočívá v rozdílných podílech kakaové sušiny a kakaového másla. Nejkvalitnější čokolády mají podíl těchto složek vzhledem k celkové hmotnosti vysoký – až přes 90 %. Méně kvalitní druhy obsahují místo kakaového másla různé náhražky – oleje, rostlinné tuky a podobně.

 A jak poznat v obchodě kvalitní a dobrou čokoládu?

První věc, které byste si měli před nákupem všímat, je obsah kakaových složek v procentech. Pokud je obsah kakaa vysoký, uvidíte číslo velkým písmem na první pohled. Čím bude obsah nižší, tím drobněji a nenápadněji, nebo nebude vyznačen vůbec. V seznamu ingrediencí jsou použité suroviny podle množství uvedeny tak, že na prvním místě je ta z nich, které je nejvíc. "Pokud je tedy na prvním místě cukr, je z celkové hmotnosti cukru nejvíce. Čím je čokoláda levnější, tím nižší je kvalita použitého tuku. Tuk může být rostlinný, to však automaticky neznamená, že je zdravější - může a nemusí obsahovat trans kyseliny. Vanilka je syntetická, a pokud je čokoláda mléčná, může obsahovat i sušené mléko a mléčný tuk

Sledujte obsah obsažených látek:

  • kakao
  • kakaové máslo
  • cukr
  • lecitin
  • vanilka

Pokud jsou v seznamu jiné přísady, jako je třeba sušená syrovátka, kakaový prášek, rostlinný tuk či vanilin, není to ta pravá čokoláda.

Kakao je zdrojem antioxidantů ze skupiny katechinů. Tyto látky jsou přítomny i v čaji, zejména v zeleném, ovšem v menším množství. Kakaová hmota tvoří u kvalitních druhů čokolády až 70 procent hmotnosti, ve výjimečných případech až 96 procent. Kakao je spojeno pravým kakaovým máslem, lehce doslazeno a voní jen přírodní vanilkou. S výjimkou lecitinu se již žádná další ingredience v takové čokoládě nenachází. Takovou čokoládu je možno s klidem prohlásit za zdravou potravinu.

 Čokoláda a vliv na zdraví:

V poslední době se opravdu často setkáváme s tvrzením, že čokoláda obsahuje řadu antioxidantů, látek, které dokáží zabránit vzniku nemocí srdce a cév a rakoviny. Tyto články můžou mít jistý komerční podtext a s tímto vědomím k nim musíme přistupovat. Čokoláda, která se prodává za cenu kolem deseti korun v diskontech toho se zdravím mnoho společného nemá. Tyto léčebné vlastnosti čokolády lze připisovat pouze čokoládám kvalitním s vysokým obsahem kakaa, kvalitních přírodních surovin a navíc vyrobených technologií, která je ohleduplná k obsahu flavanolů, protože někteří výrobci často flavanoly z čokolády odstraňují kvůli jejich hořké chuti. A tak v mnohých čokoládových pochoutkách zůstává jen hojně tuku a cukru, které naopak srdci a tepnám škodí.

Bohužel běžně nejsou spotřebitelé informováni o obsahu flavanolů v čokoládě, protože výrobci jen zřídkakdy opatřují své produkty touto informací,

Která čokoláda tedy může mít příznivé účinky na zdraví? Rozhodně hořká, s podílem kakaa vyšším než 35%, nejlépe nad 50%. V této čokoládě je totiž vyšší podíl kakaa než například v čokoládě mléčné. Oblíbená bílá čokoláda není skutečnou čokoládou, protože ačkoliv obsahuje kakaové máslo, ale neobsahuje již žádný kakaový prášek. Ten je nahrazen sušeným mlékem a cukrem.

 Kakao působí jako aspirin :

Doktor Carl Keen se svým lékařským týmem provedli tento pokus. U skupiny dobrovolníků, kteří jedli 25 gramů čokolády s vysokým obsahem flavonoidů, sledovali krevní vzorky. Druhá skupina sledovaných jedla jen chléb. Po dvou a šesti hodinách po zkonzumování jídla, lékaři měřili hodnoty odebraných vzorků. Zjistili, že lidé z první skupiny, tedy z té, co jedla výše uvedené malé množství čokolády, měli nižší aktivitu krevních destiček. To znamená i menší srážlivost krve. U skupiny dobrovolníků, kteří jedli chléb, nebyl prokázán žádný pozitivní účinek.

Své výsledky představila skupina lékařů na konferenci organizace British Association for the Advancement of Science v Glasgow. Doktor Keen dodal ještě jedno zajímavé zjištění. Podle něj totiž ve studii potvrdili předchozí zjištění, že kakao obsažené v čokoládě působí podobně jako aspirin podávaný v nízkých dávkách, který pomáhá snižovat ucpávání cév.

 Organizace British Heart Foundation také potvrzuje přítomnost užitečných flavonoidů v čokoládě. Upozorňuje však, že je v čokoládě mnoho tuku a cukru. "Ovoce a zelenina také obsahují vyšší dávky flavonoidů, které tělu prospívají, a navíc v nich není tuk," vysvětlují. A tak vzkazují lidem: dopřejte si klidně čokoládu, ale jen občas. V každém případě jezte pět porcí ovoce a zeleniny denně. "Mezi čokoládami totiž existují velké rozdíly. Záleží na způsobu jejího zpracování. Během toho je totiž mnoho flavonoidů zničeno," říká doktor Harold Schmitz. A navíc, mnoho studií a poznání o prospěšnosti čokolády jsou představovány jejími výrobci.

Od dob, kdy se čokoláda dostala do Evropy, je předmětem mnoha zajímavých diskusí. Je to všelék, nebo naopak příčina mnoha zdravotních potíží? Ani dnes nelze s určitostí odsouhlasit žádnou z těchto variant. Pro každou z nich ale existují vědecky podložená pro a proti.

 Jisté je, že čokoláda obsahuje flavonoidy. Tyto rostlinné látky působí jako antioxidanty a mohou podle vědců omezovat nebezpečí, které tělu hrozí od takzvaných volných radikálů. Ty se uvolňují v buňkách při přeměně kyslíku v energii.

Flavonoidy hrají důležitou roli při ochraně buněčných membrán, tím snižují riziko srdečních onemocnění. Podporují činnost srdce, oběhového systému, snižují riziko krevních sraženin, které jsou příčinou srdečních infarktů či mozkových mrtvic. Stále více nás výsledky výzkumů přesvědčují, že čokoláda, která obsahuje množství flavonoidů, má tyto příznivé účinky. Výsledky prokázaly nejen zvýšené množství antioxidantů v lidském těle po požití čokolády, ale také schopnost některých složek působit na krevní cévy.

 Flavonoidy také podle dalších studií snižují riziko vzniku rakoviny, onemocnění kůže a předčasného stárnutí. Podporují i vylučování špatného cholesterolu a podobně škodlivých tuků z organismu.

Poslední výzkumy nepodporují obecně oblíbené tvrzení, že čokoláda je návyková, což je dobrá zpráva zejména pro ty, co jsou již na čokoládě závislí!

 Rady od kuchařů:

Někteří kuchaři považují čokoládu za těžko zpracovatelnou, ale jakmile se jednou pořádně naučíte, jak na to, nebude vám zpracování čokolády činit větší potíže a vámi připravené čokoládové dezerty, dorty, pěny, rolády, náplně, krémy, ozdoby atd. budou vynikající pochoutkou nejen pro vás, ale i pro vaše hosty.

Práce s čokoládou vyžaduje pečlivost. Základní pracovní postup se odvíjí od správného nasekání či nastrouhání a rozpouštění čokolády, která je základní surovinou pro širokou škálu nejrůznějších technik zdobení. Jestliže se při zpracování s čokoládou nezachází patřičným způsobem, začne se oddělovat nebo "se sráží" - stane se z ní hutná tuhá hmota. Lze to napravit, když do ní zamícháme jednu nebo dvě lžičky bílého rostlinného tuku nebo oleje, až bude znovu hladká. Když při rozpouštění čokoládu příliš zahřejete, může se připálit nebo srazit. Čokoládu lze rozpouštět i v mikrovlnné troubě při středním stupni teploty (záleží na výkonu trouby a na druhu a množství čokolády). Například na rozpuštění 60 g nasekané čokolády na vaření potřebujete při středním stupni přibližně 2 minuty. Dostane-li se již rozpuštěná čokoláda do kontaktu se sebemenším množstvím tekutiny nebo páry, srazí se. Všechny ostatní suroviny, které se spojují s rozpuštěnou čokoládou, by měly mít přibližně stejnou teplotu.

Při zahřívání čokoládové polevy dbejte na to, aby nebyla příliš horká, mohla by ztratit svůj lesk. Poleva se musí přichycovat na vařečku.

V teplých dnech čokoládu před zpracováním nechte vychladit. Kuchyňské prkénko musí být dokonale suché, protože vlhkost působí nepříznivě na rozpouštění.

Z rozpuštěné čokolády lze zhotovovat různé ozdoby. Tekutou čokoládu lze například nastříkat na pergamenový papír do tvarů iniciál nebo různých ornamentů, které lze po utuhnutí snadno odloupnout. U velmi tenkých kontur ozdob (které se snadno lámou) je lépe vyrobit více kousků.

 Pohled na biočokolády

Tyto druhy čokolád jsou vnímány jako zdravější, ale většina těchto čokolád se vyrábí z různých čokoládových hmot. Tyhle hmoty se pak rozehřívají, míchají, temperují a upravují. Samozřejmě jsou suroviny na čokoládovou hmotu ekologicky pěstované. Ale málo značek potravin najdeme právě v tomto sortimentu.

Zásadním trendem, který se v čokoládovém světě dnes nosí, je důraz na solidaritu mezi chudými a bohatými zeměmi světa. Kakaové boby se pěstují v chudých státech podél rovníku. Na plantážích často pracují děti. Tamní zaměstnanci nemají základní sociální jistoty.

 Přestože kakaovníky opečovávají, sklízejí jeho plody a kakaové boby fermentují a suší, většina z nich nikdy neochutnala čokoládu. Za svou práci dostávají mzdu, která jim jen stěží dovolí zabezpečit základní potřeby. Prosazují se proto snahy o takzvaný fair trade („spravedlivý obchod“), který pěstitelům kakaovníků zabezpečí dlouhodobou spolupráci a uspokojivé ceny za jejich produkty.

 Čokoláda vyrobená z ,férově‘ nakoupených bobů bývá dražší. Spotřebitelům se však vyplatí ji koupit nejen proto, že budou mít dobrý pocit z projevené solidarity nebo že budou in, ale i proto, že organizace zabezpečující fair trade jim slibují kontrolu kvality zpracovávaných kakaových bobů a dohled nad jejich ekologicky šetrným pěstováním.

Víte, co je nejlepší? Pochutnávat si na jemné kvalitě, prospívat tím svému tělu i mysli, a zároveň ještě pomáhat k solidnímu životu chudším lidem. To vše nám dává kvalitní čokoláda. Mezinárodní den čokolády se každoročně slaví 12. října.

 

Čokoláda a psi:

Mnozí z nás milují čokoládu, ale málokdo tuší, jaké látky jsou v této dobrotě obsaženy. A protože máme rádi svoje psy, chceme jim všemožně „přilepšovat“. Většinou to však nebývá ku prospěchu psa. Stačí, když se rozhlédneme a vidíme, kolik denně potkáváme „šťastných“ obézních psů, kteří se sotva valí. Jsou ale pamlsky, které neohrožují zvíře jen nepřímo obezitou, ale mohou způsobit samy o sobě vážné zdravotní potíže a mnohdy i smrt zvířete.

Také odměňujete svého miláčka čokoládou? Neodoláte, když baštíte tuhle dobrotu, abyste se rozdělili se svým psem? Možná, že po přečtení tohoto článku si uvědomíte nebezpečí a přestanete hazardovat s jeho zdravím a životem. Smyslem článku je upozornit na potenciální nebezpečí, ne však vyděsit majitele psů tak, aby s každým olíznutým drobečkem čokolády běželi k veterináři. I když je někdy možná lepší zbytečně běžet, než si pak vyčítat, kdybychom nešli. Čokoláda totiž obsahuje látky, které jsou pro psa ve vyšších dávkách toxické. Jedná se o alkaloidy – metylxantiny, zejména theobromin a kofein. Jsou to látky působící na srdeční činnost a na centrální nervový systém a rychle se vstřebávají z trávicího traktu. Theobromin i kofein se vyskytují v kakaových bobech, semenech koly a čajovníkových lístcích. Obě tyto látky mají mutagenní účinek, to znamená, že mění genetickou informaci, obsaženou v buňkách. Mají negativní vliv na rozmnožování, při pokusech na myších a krysách snižovaly tvorby spermií a vysoké dávky u březích samic způsobovaly pokles porodní hmotnosti mláďat a jejich menší životaschopnost. Stále ještě není mezi chovateli dostatečně známo, jak nebezpečné je podávání čokolády psům. Je i dost případů, kdy zvíře zkonzumuje větší množství čokolády v nestřeženém okamžiku, zejména je to problém u štěňat. Čokoládu může psovi nabídnout také malé dítě.

Projevy otravy:

Pokud pes sní dostatečně velké množství čokolády, dochází u něj k projevům otravy. V první fázi je pes žíznivý, má průjem a zrychlenou srdeční činnost. Tyto příznaky se zesilují, pes je hyperaktivní, hodně močí, zrychleně dýchá a modrají mu sliznice. Dále nastupují poruchy koordinace pohybů, třes, zvýšení tělesné teploty a křeče – to už jsou projevy velmi těžké otravy. Zvíře může bez pomoci veterináře uhynout v komatu na srdeční a dechovou zástavu. Méně často se otrava projevuje zpomalením srdeční činnosti. Kromě toho může pozření čokolády, díky vysokému obsahu tuků, vyvolat akutní zánět slinivky břišní.

První známky otravy se projevují do 6-12 hodin po pozření. Nejnebezpečnější je kakaový prášek, pak čokoláda na vaření, hořká a mléčná čokoláda. Nejnižší obsah metylxantinů je v čokoládě bílé. Čokoláda na vaření je asi 10x jedovatější než čokoláda mléčná. V testech toxicity byly stanoveny smrtelné dávky pro psa. Pokud výsledky těchto testů vztáhneme na psa o váze 5 kg, pak pro celou polovinu pětikilových psů, kteří sní asi 100g hořké čokolády (=1 tabulka), je tato dávka smrtelná. U čokolády na vaření stačí při stejné váze psa asi 40g, u mléčné je to asi 250g. Mírné příznaky se mohou objevit už po pozření asi 50g mléčné, 20g hořké a 7g čokolády na vaření. (Uvedená množství jsou pouze orientační, každý pes je jiný, některému stačí mnohem méně, jiný je zase odolnější).

Jak postupovat, když pes snědl čokoládu?

Není nač čekat, zejména pokud se jedná o větší množství. Čím dřív se s tím začne něco dělat, tím větší je šance, že se podaří psa zachránit. Pokud to zjistíme nejpozději do 4 hodin po tom, co pes čokoládu snědl,  bývá účinné vyprázdnění žaludku. I když existují způsoby, jak přimět psa ke zvracení různými „domácími“ způsoby, je lépe nechat to na veterináři, protože má k tomuto účelu účinné preparáty a jen on posoudí, zda je dobré u psa zvracení vyvolávat. V době, kdy již nastoupily účinky jedu je totiž pro psa zvracení nejen neúčinné, ale i velmi nebezpečné, protože hrozí vdechnutí zvratků. Pokud uplynuly více jak 4 hodiny od pozření čokolády, je třeba psa neprodleně dopravit k veterináři. Ve vážnějších případech vyžaduje stav našeho psa několikadenní hospitalizaci a nepřetržité sledování (samozřejmě záleží na jeho stavu).

A jak vyvolat u psa zvracení, pokud ho přichytíme těsně po činu nebo víme, že to nemůže být déle než hodina, kdy čokoládu zbaštil?

Veterinář radí vpravit 1-1,5 polévkové lžíce peroxidu vodiku 3% psovi do krku. Mělo by to vyvolat zvracení. Není to, pravda, návod pro každého, protože každý pes je jiný a funguje na něj něco jiného, ale třeba vám to jednou pomůže….

 

vloženo 21.09.2008 v 21:48 hod.

 Nahoru

 

21.09.08 21:48
jan1212
Má zimní verze

Má zimní verze

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (17702 | 36%)
Ne (15544 | 32%)
KNIHCENTRUM.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one