V této těžké době zdravotnických experimentů, kdy mnozí mají těžké dilema, zda jíst nebo se léčit, dovoluji si nabídnout zdarma alternativu na těchto stránkách. Já zdarma můžu, nejsem vázán Hippokratovou přísahou a lékařskou komorou.

Geneticky manipulované rostliny

Zpět na "o  potravinách"

Geneticky manipulované rostliny, představují zdravotní riziko?

Existuje stále více důvodů proč zavrhnout výtvory, jimiž se člověk hodlá povýšit nad moudrost přírody a evoluční vývoj trvající milióny let.

V následujícím textu porovnejte tvrzení a předpoklady odborníků se skutečností.

 

 

1.) Předpoklad / Tvrzení

Cizí geny se nepřenášejí na baktérie zažívací soustavy. Použití genů rezistentních vůči antibiotikům je tedy bezpečné.

Skutečnost

Cizí geny se prokazatelně přenesly do bakterií v lidském střevě už po jediném pozření karbanátku z GM sóji a sójového mléka.

Poznámka

„Britští výzkumníci poprvé demonstrovali, že DNK materiál z geneticky upravených plodin si najde cestu do bakterií v lidském střevě, což vyvolává potenciálně závážné zdravotní obavy.“ /The Guardian, 1992. 
MUDr. Murray Lumpkin, dřívější ředitel divize Anti - infective Drug Products při FDA, varoval: „ZAVÉST GEN KÓDUJÍCÍ REZISTENCI VŮČI ANTIBIOTIKŮM DO NORMÁLNÍ STŘEVNÍ FLÓRY CELÉ POPULACE PŘEDSTAVUJE OHROMNÉ ZDRAVOTNÍ RIZIKO.“

 

2.)Předpoklad / Tvrzení

Přenašeče cizích genů ovlivňují pouze svůj jediný gen.

Skutečnost

Každý přenašeč může „dálkově“ spustit přirozené geny v celé větvi DNK, a to směrem nahoru i dolů a dokonce i geny na odlišných chromozomech. To může spustit příval proteinů s nepředvídatelnými důsledky. Někteří vědci navíc zvažují, že by přenašeče mohly probudit k životu latentní viry dřímající v DNK.

Poznámka

„Po vložení do jiného organizmu, jako součásti jeho 'genetické konstrukce´ může [přenašeč] změnit i exprese genových vzorů v chromozomech příjemce na dlouhou vzdálenost v obou směrech od místa aplikace.“ /Dr. Michael Hansen z Unie spotřebitelů, vydavatele Consumer Reports. V článku „Cauliflower Mosaic Viral Promoter – Recipe for Disaster (Květákový virus ve funkci přenašeče – recept na katastrofu) doktoři Ho, Ryan a Cummins varují: „Horizontální přenos přenašečem CaMV … má potenciál reaktivovat skryté viry nebo [vytvořit] nové viry ve všech druzích, do nichž je přenesen.“

 

3.)Předpoklad / Tvrzení

Přenašeč je stabilní.

Skutečnost

Výzkumy ukazují, že přenašeč může vytvořit „aktivní bod“ v DNK, čímž se mohou destabilizovat celé sekce DNK nebo chromozomy. To může zapříčinit zlomy ve větvi nebo výměny genů s ostatními chromozomy.

Poznámka

Dr. Stanley Ewen, jeden z předních skotských expertů na choroby tkáně, prohlásil: „Je možné, že GM DNA by mohla ovlivnit žaludeční a střevní stěny vyvoláním nepodchytitelného růstu s možnostmi urychlit tvorbu nádorů v postižených orgánech.“

 

4.)Předpoklad / Tvrzení

Genová modifikace neovlivňuje výživnost plodin.

Skutečnost

Jsou pozorovány výrazné rozdíly v nutriční kvalitě mezi GM plodinami a jejich přirozenými protějšky.

Poznámka

„Fazole a boby odolné proti Roundup mají významně méně proteinů a aminokyseliny fenylalaninu. Ještě rušivější jsou [zvýšené] hladiny inhibitoru alergenu tripsin ve smažených a pečených jídlech z plodin odolných vůči Roundup… … Lectin v takto odolných bobech vykazuje při kontrolách téměř dvojnásobnou úroveň. Jaký by mohl být důsledek konzumace potravin s vysokými hodnotami inhibitoru tripsinu a lectinu? „No, možná pomalejší a nižší vzrůst,“ říkají vědci. /Barbara Keeler k údajům, které byly záměrně vypuštěny ze studie publikované firmou Monsanto.

 

5.)Předpoklad / Tvrzení

Geny a jejich interpretace budou probíhat v izolaci, bez dopadu na ostatní metabolické procesy.

Skutečnost

Vložení cizích genů, a jejich nové proteiny, to vše může vyvolat komplexní nepředvídatelné a dosud málo pochopené interakce. Stejně tak může vniknutí dvou nebo více cizích genů do stejné rostliny vyvolat interakce, které nebyly předem promyšlené.

Poznámka

Dr. Sharad Phatak z University of Georgia říká: „Když vložíte cizí gen, změníte celý metabolický proces… … každá taková změna bude mít vliv na další vývoj. Nastartuje nakonec nějaký gen celou záplavu změn? V tomto ohledu si nejsme vůbec jistí.“ Dr. Charles Yanofsky ze Stanfordu říká: „Genetické inženýrství má za následek utváření vyšších než normálních koncentrací určitých enzymů a produktů, které by se mohly stát základnou pro sloučení toxických substancí vyšší úrovně.“ Yanofsky, který je jednou z předních světových autorit na biosyntézu tryptofanu v komentáři ke geneticky upravenému doplnku L-tryptophan vyrobenému u Showa Denko, který zahubil na 100 lidí a způsobil 5 – 10 000 vážných onemocnění, konstatuje: „Pokud u Showa Denko upravili bakterii k nadprodukci tryptofanu [což udělali], pak je zde ve spojení s jeho nadprodukcí spousta neznámých.“

 

6.)Předpoklad / Tvrzení

Vdechování pylů GM plodin nepředstavuje žádné riziko.

Skutečnost

Jestliže se GM geny mohou přenést do střevních baktérií nebo stěn vnitřních orgánů, může nepředvídatelné zdravotní potíže způsobit i vdechování pylů.

Poznámka

„Experti z Vládního poradního výboru ve věci nových potravin a jejich zpracování uveřejnili výstrahu ve věci GM rostlin obsahujících gen odolnosti vůči antibiotikům pěstovaných v USA a částech Evropy. Obávají se, že pokud dělníci během zpracování těchto plodin vdechují jejich prach, mohla by se rezistence přenést do baktérií v jejich hrdle. Přitom přibližně jeden z pěti lidí je nosičem baktérie zápalu mozkových blan, třebaže sám touto chorobou není nijak ovlivněn. Člen zmíněné komise, mikrobiolog Dr. John Heritage, napsal americkým úřadům dopis, v němž vyjádřil své znepokojení. „Dělá mi to ohromnou starost,“ říká, „ačkoli riziko je malé, důsledky neléčitelné život ohrožující infekční choroby rozšiřující se v populaci by byly nesmírné.“ /Daily Mail (UK)

 

7.)Předpoklad / Tvrzení

Možnost, že GM plodiny budou alergetiky je minimální.

Skutečnost

Když byla do UK uvedena GM sója, alergie na sóju přímo vylétly o 50% nahoru. V současné době by GM kukuřice neprošla testy doporučenými standardy mezinárodního Kodexu pro potenciální allergeny. FDA ovšem potřebovala plných 9 měsíců na přípravu testů alergie pro kukuřici StarLink. Nakonec byl tak uboze navržený, že dokonce i vědecký poradní sbor EPA byl nucen odmítnout jeho výsledky.

Poznámka

FDA v roce 1992 uvedla: „V současné době si FDA není vědoma existence libovolné účinné metody, kterou by bylo možné předem určit nebo zhodnotit potenciální alergetické schopnosti nového proteinu v potravě, a proto k této záležitosti očekáváme komentáře.“ Dr. Carl Johnson z FDA napsal: „Máme se snad ptát producentů těchto potravin, jestli jídlo z jeho úrody není alergen? Tento úkol se jeví jako neproveditelný.“ Podle mikrobiologa FDA Dr. Louise Pribyla jsou zatím „jediným definitivním testem na alergie lidští spotřebitelé, což je eticky na pováženou.“ Podle článku ve Washington Post v roce 1999: „... neexistuje žádný obecně přijatelný způsob jak předpovídat alergetický potenciál nových potravin. FDA je nyní za svým slibem vyvinout potřebné směrnice už šest let pozadu.“ A tak je tomu dodnes. Píšeme rok 2008….

GM potraviny

Americká Akademie environmentální medicíny vyzývá k okamžitému moratoriu na veškeré geneticky modifikované potraviny

 

http://www.opednews.com/populum/print_friendly.php?p=American-Academy-of-Enviro-by-Jeffrey-M-Smith-090519-809.html

 

Jeffrey Smith, 19. 5. 2009

Dnes vyzvala Americká akademie environmentální medicíny (AAEM), aby „lékaři poučili své pacienty, lékařskou komunitu a celou veřejnost, aby se vyhýbala geneticky modifikovaným potravinám (GM potraviny), kdykoli je to možné, a aby poskytovala informační materiál týkající se zdravotních rizik.“ (i) Vyzvali k moratoriu na GM potraviny, k dlouhodobým nezávislým studiím a označení.

Výzva AAEM tvrdí, že „několik studií na zvířatech nasvědčuje vysokým zdravotním rizikům spojeným s GM potravinami“, jako je neplodnost, problémy s imunitou, zrychlené stárnutí, regulace insulínu, změny v hlavních orgánech a gastrointestinálním systému. Závěrem praví: „Mezi GM potravinami a negativními zdravotními vlivy není jen náhodný vztah. Tyto potraviny jsou jejich příčinou,“ jak se definuje dle vědeckých kritérií. „Síla spojení a důsledného vztahu mezi GM potravinami a nemocemi je potvrzena v několika studiích na zvířatech.“

Stále více lékařů již předepisuje stravu bez GM. Dr. Amy Deanová, specialistka na interní medicínu v Michiganu a členka komise AAEM, říká: “Důrazně doporučuji pacientům, aby jedli výhradně nemodifikovanou potravu.“ Odborník na alergie z Ohia, John Boyles, říká: „Vždy jsem dělat testy na alergie na sóju, ale nyní, když je sója geneticky modifikovaná, je tak nebezpečná, že říkám lidem, aby ji vůbec nejedli.“

Dr. Jennifer Armstrongová, presidentka AAEM, říká: „Lékaři pravděpodobně vidí účinky na svých pacientech, ale musejí vědět, jak se jich správně ptát.“ Světoznámý biolog Pushpa M. Bhargava jde o krok dále. Po probádání více než 600 vědeckých časopisů činí závěr, že geneticky modifikované organismy přispívají významně k tomu, že zdraví Američanů se silně zhoršuje.

 Velké riziko pro těhotně ženy a kojence

 Biolog David Schubert ze Salk Institute varuje, že mezi populací „je nejpravděpodobnější, že děti budou nejvíce nepříznivě postiženy toxiny a dalšími zažívacími problémy“ z GM potravin. Říká, že bez adekvátních studií se děti staly „pokusnými zvířaty“.

Zkušenost se současnými pokusnými zvířaty krmenými GM potravinami je děsivá. Když samičky krys byly krmeny GM sójou, většina jejich mláďat umírala do 3 týdnů, zatímco v kontrolní skupině krmené přirozenou sójou umíralo 10% mláďat. Mláďata krmená GM sójou byla také menší a později měla problémy s oplodněním.

Když byla GM sója podávána samcům krys, jejich varlata změnila barvu – z normální růžové na tmavě modrou. Myši krmené GM sójou změnily mladé sperma. I myší embrya rodičů krmených GM měla významné změny v DNA. Myši krmené GM kukuřicí ve studii rakouské vlády měly méně mláďat, která byla též menší než normálně.

Reprodukční problémy postihují také dobytek. Zkoumání ve státě Haryana v Indii odhalilo, že většina buvolů, kteří jedli GM semena bavlny, měli problémy jako předčasné porody, potraty, neplodnost a pokles dělohy. Mnoho telat zemřelo. V USA asi dva tucty farmářů oznámilo, že tisíce prasat se staly neplodnými po pojídání jistého druhu GM kukuřice. Některá měla falešnou březost, jiná porodila vaky s vodou. Krávy a býci se také stali neplodnými, když byli krmeni stejným krmivem.

I v americké populaci stoupá počet dětí s nízkou porodní váhou, neplodnost a kojenecká úmrtnost.

 Potraviny určené k produkování toxinu

GM kukuřice a bavlna jsou vytvořeny tak, aby produkovaly svůj vlastní vestavěný pesticid v každé buňce. Když hmyz požírá rostlinu, jed rozštěpí jejich žaludek a zabije je. Biotech společnosti prohlašují, že pesticid zvaný Bt - produkovaný z půdní bakterie Bacillus thuringiensis – má v historii bezpečné uživání, protože organičtí farmáři i jiní používají sprej s Bt bakteriemi pro přirozenou kontrolu nad hmyzem. Genetičtí inženýři vložili Bt geny do kukuřice a bavlny, a tak zabíjení provádějí rostliny.

BT toxin produkovaný v GM rostlinách je však tisíckrát koncentrovanější než přirozený BT sprej a je určen k tomu, aby byl více toxický. Má vlastnosti alergenu, a na rozdíl od spreje se nedá z rostliny smýt.

Navíc, studie potvrzují, že i tento méně toxický přírodní sprej je škodlivý. Když byl rozptýlen letecky, aby zahubil obří moly na pacifickém severozápadě, asi 500 lidí oznámilo alergii či příznaky podobné chřipce. Někteří museli jít na pohotovost.

Stejné příznaky nyní hlásí rolníci z Indie při zacházení s Bt bavlnou. „Tento rok velice vzrostl počet lidí s vyrážkami spojenými s pěstováním Bt bavlny.“

GMO vyvolávají imunitní reakce

AAEM tvrdí: „Mnohé studie na zvířatech ukazují významnou deregulaci imunity,“ včetně zvýšení cytokinů, které jsou „spojeny s astmatem, alergiemi a záněty“ – to vše v USA narůstá.

Podle experta na bezpečnost GM potravin dr. Arpada Pusztala jsou změny imnitního stavu GM zvířat „stálým předmětem studia“.“ I Monsantův vlatní výzkum ukázal významné změny imunitního systému u krys krmených Bt kukuřicí. Italská vládní studie z roku 2008 také shledala, že myši měly imunitní reakci na Bt kukuřici.

GM sója i kukuřice obsahují dva nové proteiny s alergenickými vlastnostmi. GM sója má více než 7x více inhibitoru trypsinu – známého sójového alergenu, a testy kožní stříkačkou ukázaly, že někteří lidé reagují na GM sóju, ale na přírodní nikoli. Brzy po zavedení GM sóji do Velké Británie se alergie na sóju prudce zvýšila o 50%. Možná, že americká epidemie potravinových alergií a astmatu je způsobena genetickou manipulací.

Umírá velké množství zvířat

V Indii se zvířata pasou po sklizni na rostlinách bavlny. Ale když je pastýři nechali pást na plantážích Bt bavlny, tisíce zvířat zemřelo. Pitvy ukázaly prudké záněty a černé skvrny ve střevech a játrech a rozšířené žlučovody. Badatelé říkají, že předběžné důkazy „silně naznačují, že smrt ovcí byla způsobena toxinem. ... velmi pravděpodobně Bt toxinem.“ Podle malé následné studie krmení v Deccan Development Society všechny ovce pasené na BT rostlinách bavlny zemřely do 30 dnů. Ty, které se pásly na přirozené bavlně, zůstaly zdravé.

V malé vesnici v Andhra Pradesh se pásli buvoli po 8 let bez problémů na bavlníkových rostlinách. 3. ledna 2008 se pásli poprvé na BT bavlně. Následující den všichni onemocněli a do 3 dnů zemřeli.

Bt kukuřice také zřejmě může za smrt krav v Německu, koní, vodních buvolů a kuřat na Filipínách.

Při laboratorních studiích zemřelo dvakrát více kuřat krmených Liberty Link; 7 krys z 20 krmených GM rajčaty dostalo krvácení do žaludku, dalších 7 ze 40 zemřelo do dvou týdnů. Monsantova vlastní studie ukázala důkazy otravy jedem v hlavních orgánech krys krmených Bt kukuřicí, podle špičkového francouzského toxikologa G. E. Seraliniho.

 Nejhorší nálezy z GMO zůstávají uvnitř nás

 Jediná studie týkající se lidí odhalila, co může být nejnebezpečnějším problémem z GM potravin. Gen vložený do GM sóji se přenáší do DNA bakterií žijících v našich střevech a nadále působí. To znamená, že dlouho poté, co přestaneme jíst GMO, můžeme mít v sobě potenciálně škodlivé GM proteiny, které se v nás neustále vyrábí. Řečeno jednoduše, když sníte jeden lupínek vyrobený z Bt kukuřice, může přeměnit naše střevní baktérie v živou továrnu na pesticidy, možná až do konce vašeho života.

Když je zmíněn důkaz o přenášení genu na lékařských konferencích mimo USA, lékaři často odpovídají tím, že mezi jejich pacienty došlo v posledním desetiletí k obrovskému nárůstu gastrointestinálních problémů. GM potraviny tedy možná kolonizují střevní flóru severoameričanů.

Varování vládních vědců je ignorováno a popíráno

Vědci z FDA (Food and Drug Administration) varovali před těmito problémy již počátkem devadesátých let. Podle dokumentů poskytnutých právníky byl tehdy v agentuře vědecký konsensus o tom, že GM potraviny jsou z podstaty škodlivé, mohou vytvářet těžko zjistitelné alergie, jedy, genové přenosy do střevních bakterií, nové nemoci a výživové problémy. Naléhali na své nadřízené, aby vyžadovali přísné dlouhodobé testy. Ale Bílý dům nařídil agentuře, aby propagovala biotechnologii, a FDA odpověděla tím, že pověřila Michaela Taylora, bývalého Monsantova obhájce, aby vedl vytvoření GMO politiky. Tato politika, která funguje dodnes, popírá poznatky a obavy vědců a prohlašuje, že žádné bezpečnostní studie o GMO nejsou potřeba. Je na společnosti Monsanto a jiných biotech společnostech, aby určily, zda jejich potraviny jsou bezpečné. Taylor se později stal Monsantovým vicepresidentem.

 Nebezpečně málo studií, nepostižitelné nemoci

AAEM tvrdí: „GM potraviny nebyly dostatečně testovány“ a „představují významné zdravotní riziko.“ Nebyla publikována žádná klinická zkouška GMO na lidech. Přehled vědecké literatury z roku 2007 o „možných toxických účincích/zdravotním riziku GM rostlin“ odhaluje, že „údajů z pokusů je velmi málo.“ Autor uzavírá svůj přehled otázkou: „Kde je vědecký důkaz ukazující, že GM rostliny/potraviny jsou toxikologicky bezpečné, jak tvrdí biotechnologické společnosti?“

Známý kanadský genetik David Suzuki odpovídá: „Pokusy prostě nebyly provedeny a my se nyní stáváme morčaty.“ Dodává: „Každý, kdo říká, Ó, my víme, že je to dokonale bezpečné, je buď neuvěřitelné hloupý, nebo záměrně lže.“

Dr. Schubert poukazuje: „Pokud zde budou problémy, nikdy se to pravděpodobně nedovíme, protože příčina nebude vysledovatelná a mnoho nemocí se vyvíjí dlouhou dobu.“ Kdyby GMO vyvolávaly okamžité a akutní symptomy s jednoznačnou vizitkou, možná bychom měli šanci zjistit příčinu.

Přesně to se stalo během epidemie v USA koncem 80. let. Nemoc byla rychlá, smrtelná, a způsobovala pouze jednu měřitelnou změnu v krvi – přesto trvalo více než 4 roky, než se identifikovalo, že se jedná o epidemii. Do té doby zabila asi 100 Američanů a způsobila, že 5 – 10 000 lidí onemocnělo nebo se stalo trvale postiženými. Byla zapříčiněna geneticky vyrobeným druhem potravního doplňku, zvaným L-tryptophan.

Pokud jiné GM potraviny přispívají k vzestupu autismu, obezity, diabetu, astmatu, rakoviny, srdečních onemocnění, alergií, reproduktivních problémů, nebo jakýchkoli dalších běžných zdravotních problémů, možná se to nikdy nedovíme. Ve skutečnosti, protože zvířata krmená GM mají tak rozsáhlou šíři problémů, citliví lidé by mohli reagovat na GM mnoha symptomy. Je výmluvné, že v prvních 9 letech po širokém zavedení GM osiva v roce 1996 se zdvojnásobil počet lidí, kteří mají 3 či více chronických onemocnění, ze 7% na 13%.

Aby se pomohlo zjistit, zda GMO jsou škodlivé, AAEM žádá své „členy, lékařské společenství, a nezávislé vědecké společenství, aby shromažďovali studie případů potenciálně spjatých s vlivem GM potravin na zdraví, aby začali epidemiologický výzkum za účelem zjištění role GM potravin na lidské zdraví, a aby zavedly bezpečné metody zjišťování účinku GM potravin na lidské zdraví.“

Občané by neměli čekat na výsledky a měli by se řídit radami lékařů, aby se vyhýbali GM potravinám. Lidé by se měli zdržet všeho, co obsahuje odvozeniny sóji nebo kukuřice, oleje z bavlníkových semen a řepky, a cukru z GM cukrové řepy, pokud to není označeno jako organické nebo „bez GMO“. Existuje kapesní Průvodce nakupováním bez GMO, vytvořený Institutem pro bezpečnou technologii a Centrem pro bezpečnost potravin, který lze stáhnout.    

 http://www.responsibletechnology.org/GMFree/Non-GMOShopping/ShoppingGuideShort/index.cfm

Existují obchody s přírodními potravinami, i informace v ordinacích lékařů.

Když jen malé procento lidí si bude vybírat potraviny bez GMO, potravinářský průmysl pravděpodobně odpoví tím, co udělal v Evropě – odstranil všechny GM přísady. Takže doporučení AAEM nekonzumovat GMO může být předělem pro americkou nabídku potravin.

(Poznámky najdete v originálním textu.)

 

Aktualizováno 7.6.2009

 nahoru

04.05.08 23:46
jan1212
Má zimní verze

Má zimní verze

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (17702 | 36%)
Ne (15544 | 32%)
KNIHCENTRUM.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one