V této těžké době zdravotnických experimentů, kdy mnozí mají těžké dilema, zda jíst nebo se léčit, dovoluji si nabídnout zdarma alternativu na těchto stránkách. Já zdarma můžu, nejsem vázán Hippokratovou přísahou a lékařskou komorou.
Hraje klíčovou úlohu při produkci energie a v ochraně buněk před poškozením toxickými volnými radikály. Ochraňuje tak buňky před poškozením a před předčasným stárnutím.

Mladý zdravý jedinec udržuje normální hladinu koenzymu Q10 příjmem z potravy a vlastní produkcí. Po dvacátém roce věku dochází k úbytku koenzymu Q10 v organizmu tak, že po čtyřicítce je ho polovina původního množství. Buňky se potom stávají náchylnější k poškození, hůře využívají energii pro svoji existenci a činnost. Pokud dojde k poklesu koenzymu Q10 v organizmu pod potřebnou úroveň, může se to projevit sníženou výkonností organizmu, horší tolerancí zátěže, sníženou pracovní aktivitou a výkonností, únavou, sníženou schopností regenerace.

U osob, kde se organizmus musí vyrovnávat s některým z dlouhodobě zatěžujících onemocnění (například cukrovka, vysoký tlak, angina pectoris, srdeční nedostatečnost, léčba pro vysoký cholesterol apod.), má  udržení normální hladiny koenzymu Q10 pro organizmus ještě větší význam.

Cítíte se unaveni, pozorujete pokles vaší výkonnosti? Toto mohou být první projevy nedostatku Koenzymu Q10, které později mohou vést k urychlení rozvoje a zhoršení průběhu závažných zdravotních problémů, jako jsou srdečně-cévní onemocnění a jiné civilizační nemoci (u těchto nemocí bylo prokázáno významné snížení hladiny Koenzymu Q10 v krvi a ve tkáních). Na základě provedených klinických studií při srovnání hodnoty Koenzymu Q10 v krvi pacientů se srdečními onemocněními a u zdravých jedinců bylo zjištěno následující: „u nemocných byly tyto hodnoty sníženy o 25 % ve srovnání se zdravými jedinci.“ Naprostá většina odborníků se ve svých studiích shoduje na tomto závěru: Léčba Koenzymem Q10 vede k významnému zlepšení funkce srdečního svalu a to bez vedlejších účinků.

Co je koenzym Q10? Koenzym Q10 (Q10) je látka podobná vitamínům. Je životně důležitý pro zdravé fungování lidského těla. Q10 je částečně přijímán potravou a částečně je produkován přímo v organismu. Přirozeně je přítomen ve všech buňkách lidského těla. Úlohou Q10 v organismu je produkce energie a zajištění důležité obrany. Za objev významného vlivu, který má Q10 při produkci energie, získal britský vědec Peter Mitchell v roce 1978 Nobelovu cenu.

Stejně jako ve vodní elektrárně, kde je energie proudu řeky přeměněna na elektrickou energii pomocí turbíny, je v každé buňce lidského těla v mitochondriích s pomocí Q10 energie z potravy přeměněna na energii využitelnou pro naše tělo. V této přeměně plní Q10 roli turbíny. Jedině díky této přeměně může naše tělo využívat energii obsaženou v potravě. 95% veškerých požadavků našeho organismu na energii je přeměněno pomocí Q10. Orgány s velkými nároky na energii (srdce, játra, plíce) obsahují nejvyšší množství Q10. Q10 je pro lidský organismus velmi důležitý a nemůže být nahrazen žádnou jinou látkou.

Druhou významnou schopností Q10 je ochrana našich buněk před destruktivním působením volných radikálů. Náš současný životní styl – vysoká fyzická a psychická zátěž, nevyvážená strava stejně jako negativní vlivy zevního prostředí vedou k tomu, že náš organismus je vystaven působení toxických volných radikálů ve vysoké míře. Q10 neutralizuje volné radikály, brání jejich negativnímu působení a přímo stabilizuje buněčnou stěnu.

Náš organizmus si Koenzym Q10 vytváří sám biosyntézou z prekurzorů obsažených v potravě  Bohužel tato schopnost biosyntézy klesá s tím, jak náš organizmus stárne, zvýšená fyzická a psychická zátěž, nemoci, to vše jsou faktory, které vedou k poklesu hladiny Koenzyme Q10 v organizmu. Potravou dostáváme denně přibližně 3 - 10 mg Q10. Koenzym Q10 je přirozeně přítomný v potravě například v hovězím mase, v srdci, játrech, ledvinách, sojovém oleji, sardinkách, makrele, burských oříšcích. Abychom učinili příměr pro příjem koenzymu Q10 potravou – pro přijetí 30 mg koenzymu Q10 bychom museli sníst přibližně půl kilogramu sardinek, kilogram hovězího, nebo více jak kilogram burských oříšků.

Celkový obsah Koenzymu Q10 v organizmu dosahuje přibližně 2 g. Už při poklesu hladiny Koenzymu Q10 pod 75 % normální hodnoty dochází k degenerativním změnám, při poklesu pod 25 % začínají buňky umírat.A které orgány jsou ohroženy nejvíce? Nejvyšší obsah Koenzymu Q10 se nachází v buňkách srdce, jater a svalů. Jde o orgány vyžadující nejvíce energie. Právě tady se nedostatek Koenzymu Q10 projeví nejdříve. Význam Koenzymu Q10 pro naše zdraví je ohromný.

Koenzym Q10 v organizmu, posiluje srdeční sval a zabraňuje vzniku únavy.

U koenzymu Q10 je třeba pamatovat na to, že užívání, má-li mít skutečný účinek, musí být dlouhodobé a pokud možno pravidelné. U dlouhodobého užívání vyvstává potřeba kvality o to více dopopředí. U koenzymu Q10 pro vnitřní užití je potřeba se zaměřit na původ užité suroviny, kvalitu zpracování, lékovou formu, prodejní místo a případný další servis a péči spojenou s užíváním.

Existují 2 hlavní metody výroby Q10.

1.Způsob fermentační, tj. přirozený biologický výrobní proces.

2.Druhým způsobem je syntetická výroba, kdy molekul Q10 vzniká z trimetoxytoluenu a izoprénových jednotek získávaných z tabákových listů. Zatímco biologický fermentační způsob poskytuje velice čistý trans-izomer (forma v organismu se vyskytující - např. kvasinková fermentace japonských závodů poskytuje produkt téměř 100% odpovídající lidskému Q10), syntetická produkce produkuje příměsi cis-izomerů (forma v přírodě se nevyskytující) stejně tak jako příměsi koenzymů Q9 a Q11 (nacházeny u jiných živočišných druhů).Problémy syntetických příměsí spočívají v tom, že tyto formy se v lidském organismu normálně nevyskytují a nebyla zkoumána bezpečnost jejich podání lidem.

Na obalu lékových forem koenzymu Q10, můžeme najít údaj o zpracování podle standardů pro farmaceutickou výrobu GMP (good manufacture practice). Máme tak jistotu, že produkt byl vyroben v továrně splňující standardy GMP, tj. přísná kriteria pro farmaceutické provozy zaručující spolehlivost, hodnověrnost a konsistentní kvalitu. Výrobci, kteří tato kriteria splňují, rádi tuto skutečnost na obalech uvádějí.  Pro dobré vstřebávání by měl být koenzym Q10 podáván v lékové formě měkkých želatinových kapslí, solubilizován v rostlinném oleji. Kapsle s Q10 by měly být tmavě zbarveny. Černé kapsle zajišťují ideální ochranu před rozkladným působením světla. Kapsle by měly být baleny jednotlivě v blistrech.

Za optimální velikost dávky v jedné kapsli odborníci považují 30 mg Q10 v jedné kapsli. 30 mg 1x denně se považuje za vstupní účinnou dávku při většině důvodů podání. S velikostí podané dávky v jedné kapsli také klesá množství vstřebané do organismu. Ze dvou 30 mg kapslí získá organismus podstatně více Q10, než z jedné 60 mg kapsle.

10.02.08 13:51
jan1212
Má zimní verze

Má zimní verze

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (17701 | 36%)
Ne (15544 | 32%)
KNIHCENTRUM.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one