V této těžké době zdravotnických experimentů, kdy mnozí mají těžké dilema, zda jíst nebo se léčit, dovoluji si nabídnout zdarma alternativu na těchto stránkách. Já zdarma můžu, nejsem vázán Hippokratovou přísahou a lékařskou komorou.

Cholesterol 1

Cholesterol


Vysoký obsah cholesterolu v krvi je problém moderního člověka díky moderní době. Přílišné přejídání velmi kalorickými jídly s vysokým obsahem tuků Omega 6 a naopak nedostatek jídel s obsahem nenasycených mastných kyselin Omega 3, spolu s nedostatečnou pohybovou aktivitou je zřejmě hlavní příčinou zdrcující většiny těchto problémů. Opravdu jen málo problémů s cholesterolem je dědičných a to ještě dědičné bývají jen predispozice, a pokud se stravujeme zdravě a máme dostatek pohybu, problém vysokého cholesterolu se vůbec nemusí projevit za celý život. Léčení je snadné jen tehdy, pokud pacient má dostatečnou disciplínu a má zájem vysoký cholesterol snížit. Problém je však v tom, že příznaky zvýšeného cholesterolu nejsou bolestivé a pacient si závažnost problému neuvědomuje a tím pádem jeho aktivní spolupráce je někdy velice problematická.

 Co říká klasická medicína na problém vysokého cholesterolu, čtěte níže, i když dnes už se pomalu a těžce začíná od tohoto pohledu na problematiku ustupovat a začínají se připouštět a studovat jiné mechanizmy působení cholesterolu na lidské zdraví, kde cholesterol není viník, ale jen indikátor a opravář nedobrého stavu zdraví kardiovaskulárního systému.


Cholesterol


Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných membrán. Příliš vysoká koncentrace v krvi však nese pro organismus zdravotní rizika, především onemocnění srdce.

  • Přiměřená hranice cholesterolu v krvi: pod 5,16 mmol/l (200 mg/dl)

  • hraniční hranice cholesterolu v krvi: 5,16 - 6,18 mmol/l (200 - 239 mg/dl)

  • vysoká hranice cholesterolu v krvi: > 6,18 mmol/l (> 238 mg/dl)

 

Cholesterol v lipoproteinových částicích


Cholesterol se v těle váže na proteiny a tvoří s nimi tzv. lipoproteiny.

Existují tři hlavní třídy lipoproteinů podle hustoty:

  • vysokodenzitní lipoprotein (HDL) - vysoký podíl cholesterolu v séru vázaný v HDL je známkou dobré schopnosti vyloučit nadbytečný cholesterol z organismu

  • nízkodenzitní lipoprotein (LDL) - vzniká v játrech, hlavně ve VLDL jako důsledek štěpení jejich triglycerolu, vážou se na membránový receptor. Zvyšuje se zájem lidí, kteří si chtějí nechat změřit triglyceridy, aniž by byli nalačno. Důvodem je, že vzorek bez lačnění snad lépe reprezentuje „obvyklou" denní hladinu triglyceridů než ten odebraný nalačno. Prozatím však nejsou žádné zkušenosti s interpretací těchto „nelačných" hodnot pro vyhodnocení rizika a proto dále je preferováno vyšetření krve nalačno

  • velmi nízkodenzitní lipoprotein (Very Low Density Lipoprotein - VLDL) - lipoprotein o velmi nízké hustotě, syntetizuje se v játrech a část ve střevech, má velký náklad TG (triglyceridů) a nejmenší množství apoproteinů. Protože VLDL částice obsahují většinu cirkulujících triglyceridů a protože složení ostatních částic je relativně konstantní, je možné přibližně určit množství VLDL cholesterolu  z koncentrace triacylglycerolů; hodnotu v mmol/l podělíme faktorem 2,19. V současné době není k dispozici jednoduchá metoda na přímé měření VLDL cholesterolu a používá se  proto výpočet, který ovšem rovněž nelze použít u hodnot triglyceridů přes 4,5 mmol/l (viz bod 2)

Podle vzniku se rozlišuje cholesterol:

  • exogenní - vnější (čili z potravy)

  • endogenní - vnitřní (ten si tělo vyrábí samo)

Cholesterol v lidském těle

Cholesterol je látka tukové povahy, která je součástí každé naší buňky. Je důležitou stavební jednotkou nervů, mozkových buněk a některých hormonů. Většinu si ho organizmus vyrábí sám, část pak přijímáme ve stravě. Cholesterol je pro organizmus nepostradatelný, ale na druhou stranu ho nesmíme mít v krvi nadbytek.


Hladina cholesterolu v krvi

Doporučená hladina celkového cholesterolu (tzv. cholesterolemie) v krvi je do 5,00 mmol/l (milimolů na litr). Hladina od 5,01 do 6,5 mmol/l je označována za zvýšenou. Lidé s touto hladinou cholesterolu by si měli více všímat svého jídelníčku a upravit svůj životní styl. Nad 6,5 mmol/l je hladina označována jako riziková. Lidem s takto vysokým cholesterolem hrozí větší riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění, proto by měli být v péči lékaře.

V případě zvýšené hodnoty je důležité znát nejen svůj celkový cholesterol, ale také tzv. hladinu „hodného" HDL a „zlého" LDL cholesterolu v krvi. Zvýšená hladina LDL cholesterolu (nad 3 mmol/l) totiž způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří sklerotické pláty. Tím cévy ztrácejí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve. HDL cholesterol má naopak ochrannou funkci, neboť krev zbavuje nadbytečného cholesterolu (odvádí ho zpět do jater, kde je metabolizován).


Onemocnění

Cholesterol je jedním z významných rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění (tato onemocnění způsobují více než 50 % všech úmrtí V ČR). Problém zvýšené hladiny cholesterolu se přitom týká téměř 70 % dospělé české populace (Studie Post-Monica, IKEM, 2000-2001). Onemocnění charakteristické zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi se nazývá hyperlipidemie neboli hyperlipoprotenie (HLP). Jednou z dalších život ohrožujících onemocnění je familiární hypercholesterolemie, která je charakteristická částečnou nebo úplnou absencí receptorů pro LDL částice.


Může být:

  • primární (familiární, čili geneticky podmíněná)

  • sekundární (získaná, lze ji tedy odstranit)


Při zvýšené hladině cholesterolu je třeba upravit životosprávu a dodržováním zásad zdravého životního stylu se snažit o její snížení. Častým mýtem je přesvědčení, že je třeba hlídat pouze příjem cholesterolu. Denně bychom proto měli ve stravě přijmout max. 300 mg cholesterolu, v případě, že máme zvýšenou hladinu cholesterolu pak maximálně 200 mg denně. Ještě důležitější je ale zaměřit se na složení tuků, protože nevhodné tuky ovlivňují hladinu LDL cholesterolu v krvi. Přednost bychom měli dávat kvalitním rostlinným tukům a olejům, které obsahují velký podíl omega 6 a omega 3 vícenenasycených mastných kyselin, které působí příznivě na náš srdečně-cévní systém a pomáhají snižovat hladinu LDL cholesterolu v krvi. Oproti tomu tuky živočišné obsahují více nasycených mastných kyselin, které je třeba omezovat, protože hladinu cholesterolu zvyšují.

Mezi další zásady nízkocholesterolové diety patří dostatečný příjem ovoce, zeleniny a dalších potravin bohatých na vlákninu, omezení příjmu soli, preference drůbeže a ryb a dostatečný pitný režim.


Pro pohled z jiné strany přejděte na odkaz:

 

Velká cholesterolová lež


Zdroj:


http://cs.wikipedia.org/wiki/Cholesterol

http://www.labtestonline.cz/LipidProfile.html?ts=200608031228&page=5

 

 

 

 

 

 


 

 

 

15.04.13 09:07
jan1212
Má zimní verze

Má zimní verze

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (17699 | 36%)
Ne (15544 | 32%)
KNIHCENTRUM.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one