V této těžké době zdravotnických experimentů, kdy mnozí mají těžké dilema, zda jíst nebo se léčit, dovoluji si nabídnout zdarma alternativu na těchto stránkách. Já zdarma můžu, nejsem vázán Hippokratovou přísahou a lékařskou komorou.

Kyselina ellagová

Kyselina ellagová

Kyselina ellagová (též kyselina elagová, systematický název 2,3,7,8 – tetrahydroxy - chromeno [5,4,3 -cde] chromen - 5, 10 - dion, sumární vzorec C14H6O8) je polyfenolický antioxidant obsažený v mnohém ovoci a zelenině, včetně malin, jahod, brusinek, vlašských a pekanových ořechů, granátových jablek a dalších rostlinných plodů. Protinádorové a antioxidační vlastnosti kyseliny ellagové iniciovaly předběžný výzkum potenciálních zdravotních přínosů konzumace této kyseliny.

Výskyt v přírodě

Rostliny produkují kyselinu ellagovou a převádějí ji do formy taninu, známého jako ellagotaniny. Tyto látky jsou glukosidy, které ve vodě snadno hydrolyzují za opětovného vzniku kyseliny ellagové, k čemuž dochází při konzumaci rostlin.

Kyselina ellagová je také zásadní součástí několika taniny tvořících rostlin, které produkují kategorii taninů známou jako gallotaniny. Tyto látky při hydrolýze dávají kyseliny ellagovou a gallovou. Do velké skupiny těchto rostlin patří i Terminalia chebula a Terminalia belerica, dva příbuzné druhy, které jsouv v ájurvédské medicíně známy jako Trifala.

Největší koncentrace kyseliny ellagové jsou obsaženy v jahodách, malinách, brusinkách a hroznovém víně.

Předpokládané přínosy pro zdraví

Kyselina ellagová má protinádorové a antioxidační vlastnosti v mnoha in vitro modelech a u malých zvířat. Protinádorové vlastnosti kyseliny ellagové jsou založeny na schopnosti přímé inhibice vazby některých karcinogenů (včetně nitrosaminů a polycyklických aromatických uhlovodíků) na DNA. Podobně jako jiné polyfenolické antioxidanty, má kyselina ellagová v buněčných modelech chemoprotektivní účinek omezováním oxidačního stresu.

Tyto vlastnosti vyvolaly zájem ohledně potenciálního přínosu konzumace kyseliny ellagové pro lidské zdraví. Avšak do roku 2008 bylo hlášeno jen velmi málo studií těchto přínosů. Malý randomizovaný kontrolovaný test zahrnující 19 pacientů se stenózou krční tepny ukázal, že šťáva z granátového jablka, která obsahuje velké množství kyseliny ellagové, snížila krevní tlak a tloušťku tepenné stěny. Kontrolovaná studie z roku 2005 na 48 pacientech podrobovaných chemoterapii nádoru prostaty zjistila, přívod kyseliny ellagové snížil míru neutropenie vyvolané chemoterapií (nevyskytl se však žádný případ závažné neutropenie, a to jak ve skupině s podáváním kyseliny ellagové, tak v kontrolní skupině). Podávání kyseliny ellagové v tomto testu neprodloužilo celkové ani bezprogresní přežití pacientů s nádorem prostaty.

Navzdory velmi předběžnému stavu důkazů podporujících přínosy pro zdraví člověka, se již kyselina ellagová prodává jako potravní doplněk s širokou škálou deklarovaných účinků proti rakovině, nemocem srdce a dalším zdravotním problémům. Kyselina ellagová byla americkým úřadem FDA označena jako "falešná protirakovinná látka, které by se spotřebitelé měli vyhnout". Mnoho amerických prodejců potravních doplňků bylo FDA varováno, že inzerování kyseliny ellagové s uvedenými neprokázanými tvrzeními porušuje zákon.

Avšak jiné organizace a zkušenosti léčitelů a jednotlivých lékařů spolu s jinými studiemi než s těmi, které uznává FDA, dokazují, že přece jen kyselina ellagová a zvláště ellagotaniny jsou vysoce prospěšné pro lidské zdraví. Protože dosud nebyl dostatek informací o zdravotních účincích ellagové kyseliny, sledovala se její antikancerogenní a antimutagenní aktivita. V čisté formě je ellagová kyselina vysoce nerozpustná ve vodě a proto je biologicky obtížně využitelná.

Ellagová kyselina, která se biosyntetizuje v rostlinách, se vyskytuje ve spojení s glukózou a je součástí tzv. ellagotaninů. Tyto sloučeniny jsou již ve vodě poměrně rozpustné, a tak biologicky využitelné. Znamená to, že relativně malé množství ellagotaninů může být účinnější ve stravě člověka, než vysoké dávky samotné kyseliny ellagové.

Také se zjistilo, že např. v jahodách-plodech se vytváří minimálně pět ellagotaninů. Na pokusných zvířatech se prověřoval antikancerogenní účinek sušených jahod-plodů. Zjistilo se, že jsou účinné zvláště vůči rakovině jícnu. Strava s obsahem jahod významně snižovala výskyt chemicky indukovaných nádorů v jícnu. Výzkumníci v ARS se domnívají, že kromě ellagové kyseliny existují v jahodách další sloučeniny, které přispěly k tomuto pozitivnímu výsledku.

ARS ve spolupráci s Národním ústavem pro výzkum rakoviny (National Cancer Institute) zjistil ellagovou kyselinu také v malinách, borůvkách, brusinkách, ve vlašském ořechu a ořechu pekan. Ačkoliv se dosud neví, jaké množství ellagové kyseliny je zapotřebí k tomu, aby se dostavily prospěšné účinky, studie naznačují, že stravu obsahující tyto potraviny lze určitě doporučit.

Vědci studovali genetiku různých odrůd jahod s cílem vyšlechtit odrůdy s vyšším obsahem ellagové kyseliny i jiných prospěšných složek. Studovaly se plody i jednotlivé části rostliny (celkem 36 odrůd), aby se zjistilo, kde se ellagová kyselina akumuluje nejvíce.

Překvapivě se zjistilo, že nejvyšší obsah ellagové kyseliny je v listech rostliny. Semena obecně vykazovala vyšší obsah ellagové kyseliny než ovocná dřeň. Dřeň ze zelených jahod obsahovala více ellagové kyseliny než dřeň červených zralých jahod.

Poté, co je známo, že ellagová kyselina je obsažena v jahodách-plodech, semenech a listech, hledají se způsoby, jak množství ellagové kyseliny zvýšit. Ve výzkumné stanici pro drobné ovoce v Poplarville zkoumali, jaký je vliv dusíku na obsah ellagové kyseliny u dvou odrůd jahod. Ve spolupráci se Státní universitou v Louisianě se vyšetřovaly různé přídavky do půdy k pěstování jahod.

Zjistilo se, že neexistují žádné rozdíly v obsahu ellagové kyseliny ve zralých plodech jahod pěstovaných za použití různých zdrojů přidávaného dusíku. Byly však zjištěny rozdíly mezi odrůdami jahod: v odrůdě Chandler se vyskytovalo asi dvojnásobné množství ellagové kyseliny než v odrůdě Pelican. Odrůda Pelican, která byla vyšlechtěna v ARS je odolná k “anthracnose”, hlavnímu onemocnění jahod.

Zdroje:

28.06.10 14:36
jan1212
Má zimní verze

Má zimní verze

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (17699 | 36%)
Ne (15544 | 32%)
KNIHCENTRUM.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one