V této těžké době zdravotnických experimentů, kdy mnozí mají těžké dilema, zda jíst nebo se léčit, dovoluji si nabídnout zdarma alternativu na těchto stránkách. Já zdarma můžu, nejsem vázán Hippokratovou přísahou a lékařskou komorou.

Hořčík (Mg)

(Magnesium)

Hořčík chemická značka Mg (Magnesium)

Atomové číslo

12

Stabilní izotopy

24, 25, 26

Relativní atomová hmotnost

24,3050(6) amu

Elektronová konfigurace

[Ne] 3s2

Skupenství

Pevné

Teplota tání

 650 °C (923 K)

Teplota varu

1090 °C (1363 K)

Elektronegativita (Pauling)

1,31

Hustota

1,738 g/cm³

Tvrdost

2,6

Atomový poloměr

1,62 Å (1,62*10-10m)

Iontový poloměr

0,78 Å (0,78*10-10m)

Skupenské teplo tání

7,11 kJ/mol

Skupenské teplo varu

136,015 kJ/mol

Skupenské teplo sublimace při 0 K

152,9122 kJ/mol

Ionizační energie Mg→Mg+

733,6105 kJ/mol

Ionizační energie Mg+→Mg2+

1 442,126 kJ/mol

Ionizační energie Mg2+→Mg3+

7 686,18 kJ/mol

Normální potenciál

-2,4 V

Hydratační teplo

1827,753 kJ/mol

Měrný elektrický odpor při 20 °C

0,046 µΩ·m

Teplotní součinitel elektrického odporu

0,0037 až 0,0041 K-1Popis

Hořčík, chemická značka Mg (latinsky Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov, bývá nesprávně zařazován mezi kovy alkalických zemin, kam však nepatří. Využívá se při výrobě lehkých a pevných slitin, jako redukční činidlo v organické syntéze a při pyrotechnických aplikacích.

Díky své poměrně velké reaktivitě se v přírodě hořčík vyskytuje pouze ve sloučeninách. Ve všech má mocenství Mg+2.

Výskyt

Hořčík je silně zastoupen jak v zemské kůře, tak ve vesmíru. Podle posledních dostupných údajů tvoří hořčík 1,9–2,5 % zemské kůry, čímž se řadí na 6. místo podle výskytu prvků. Jeho procentuální obsah odpovídá 27 640 ppm (parts per milion = počet částic na 1 milion částic) a ve výskytu se řadí za vápník a před sodík a draslík. V mořské vodě se koncentrace hořčíkových iontů udává jako 1,35 g/l a jsou tak po sodíku druhým nejvíce zastoupeným kationtem, mořská voda obsahuje zejména chlorid hořečnatý MgCl2, bromid hořečnatý MgBr2 a síran hořečnatý MgSO4. Ve vesmíru připadá jeden atom hořčíku přibližně na 30 000 atomů vodíku.

Význam

Hořčík je velmi významným biogenním prvkem. Vyskytuje se ve všech zelených rostlinách, kde je součástí chlorofylu. V organismech živočichů se také řadí mezi významné biogenní prvky.

Lidské tělo obsahuje 20 až 30 g hořčíku, z toho 50 až 70 % je v kostech, zbytek pak ve svalech, nervové tkáni, játrech a červených krvinkách. Hořčík je přijímán ve formě nerozpustných solí. 

Iont hořčíku je důležitý téměř ve všech procesech organismu. Působí jako antistresový, antitoxický, protialergický a protizánětlivý činitel, chrání před ionizujícím zářením, reguluje teplotu, povzbuzuje fagocytózu, působí na správnou činnost nervů – utišuje, uvolňuje. Aktivuje enzymy, působí při srážení krve, při vzniku estrogenů, v činnosti střev, žlučníku, srdce a močového měchýře. Účastní se ve stech různých enzymatických reakcích, působí na regulaci růstu, na látkovou přeměnu a na činnost buněk.

Hořčík řídí hladinu cholesterolu v krvi, a tím zamezuje, předčasné arterioskleróze a otylosti.

Působí proti vzniku šťavelanů, což jsou nerozpustné soli kyseliny šťavelové a vápníku, které způsobují vznik ledvinových kamenů a hemeroidů. 

Hořčík se musí podávat společně s vápníkem (v poměru Ca : Mg = 2 : 1), důležitá je také přítomnost železa, vitaminu E, vitaminu C a vitaminu B2 a B6. Obecně muži potřebují 350 mg a ženy 300 mg hořčíku denně, tedy vždy polovinu potřebné dávky vápníku, nebo také 5 mg hořčíku na 1 kg hmotnosti těla (vápníku 10 mg na 1 kg). 

Funkce hořčíku v lidském těle

- přináší uvolněnost tkání, orgánů, pomáhá při bolestivém svalovém napětí, např. v týlu, šíji, ramenou
- má protikřečový účinek
- je důležitý pro normální činnost nervů a svalů
- napomáhá transportu cukrů do buněk a tím se podílí na produkci energie
- podporuje účinek inzulinu
- zlepšuje využití kyslíku v buňkách
- aktivuje enzymy pro výrobu energie v buňkách
- posiluje trávení
- udržuje vápník v rozpuštěném stavu
- ochraňuje před škodlivostí nadbytečného vápníku
- nedovolí vzniku ledvinových kamenů s obsahem vápníku
(Nejčastěji je příčinou vzniku ledvinových kamenů kyselina šťavelová a vápník. Hořčík zabrání vzniku nerozpustných šťavelanů z těchto dvou substancí. Kyselina šťavelová se nachází ve zvýšené míře v reveni, špenátu, šťovíku, petrželi, červené řepě, instantní kávě, kakau, v čokoládě a rovněž vzniká při extrémně vysokém přísunu vitaminu C. Naše finská firma i v tomto ohledu chrání naše zdraví. Vitamin C je v našich preparátech v přiměřených dávkách a výše zmíněné riziko při jejich konzumaci nehrozí.)

- snižuje možnost vzniku žlučových kamenů s obsahem vápníku
- pomáhá při zadržování moči (vhodný při častém nutkání na moč, u dětí s nočním pomočováním)
- pomáhá udržovat tvrdou zubní sklovinu a odolnost vůči kazivosti zubů
- zabraňuje demineralizaci kostí
- zlepšuje paměť, úsudek, myšlení
- udržuje v dobrém stavu kardiovaskulární systém (reguluje srdeční činnost, roztahuje cévy a zabraňuje usazování vápenatých sloučenin v cévách)
- upravuje krevní tlak
- řídí hladinu cholesterolu (spolu s lecitinem a vitaminem B6)
- napomáhá při udržení acidobazické rovnováhy (rovnováha kyselin a zásad)
- reguluje funkci štítné žlázy
- u mužů přispívá ke správné funkci prostaty
- potlačuje škodlivost rtuti, olova, hliníku a kadmia
- zlepšuje snášenlivost některých léků
- snižuje přecitlivělost na alergeny

Nepřátelé hořčíku

- intenzivní zemědělství - vyčerpává zásoby hořčíku v půdě (chemická hnojiva ztěžují schopnost rostlin přijímat z půdy hořčík. Hořčík s vápníkem snižují kyselou reakci půdy, čímž se spotřebovávají. Díky kyselým dešťům máme v rostlinách a mléku méně hořčíku, než měly naše babičky.)
- nepřiměřená spotřeba živočišných bílkovin a tuků zvyšuje potřebu hořčíku a zhoršuje jeho vstřebávání
- přebytek vápníku
- syntetické léky, analgetika, laxativa, diuretika, antikoncepční pilulky, hormonální léčba, antibiotika atd.
- chemické přísady obsažené v jídle
- alkohol
- diabetes zvyšuje nároky na přísun hořčíku
- při stresu byla při výzkumech zjištěna až dvacetinásobná momentální spotřeba hořčíku
- zvýšená konzumace sladkostí a výrobků z bílé mouky (k látkové výměně těchto uhlovodanů potřebujeme větší množství hořčíku)
- špatná funkce tenkého střeva snižuje vstřebávání nejen hořčíku, ale i jiných důležitých živin

Projevy předávkování

Dlouhotrvající nadbytek vyvolává ospalost. Byla-li pokusně formou injekce zvýšena výrazně hladina hořčíku v krvi, došlo k paralýze volních svalů. Tento stav však nelze příjmem potravou přivodit, neboť tělo jakékoliv zvýšení okamžitě vyloučí ledvinami ven a navíc dochází k výraznému zvýšení peristaltiky střeva a k vyvolání průjmu.

Projevy nedostatku

Nedostatek je však vážným civilizačním problémem. Potrava je na hořčík relativně chudá a předpokládá se, že v důsledku našich stravovacích zvyklostí přijímáme pouze 60 až 80% doporučeného denního příjmu. Tento negativní jev je navíc umocněn zvyšující se oblibou v konzumaci alkoholických nápojů a dlouhodobě působícím psychickým zatížením. Nedostatek vyvolává poruchy nervové činnosti, projevující se zvýšenou dráždivostí až křečemi. Prvními příznaky nedostatku hořčíku bývají většinou křeče v lýtku při raním vstávání. Postupně se může objevit nepravidelnost srdeční činnosti a úzkostné stavy. Druhou závažnou příčinou, vyvolávající nedostatek hořčíku je stres. Hořčík je nezbytným prvkem pro činnost hypofýzy, která spouští hlavní obranné mechanismy, které mají zabezpečit mobilizaci energetických zásob, uložených v glykogenu. Začíná se zrychlovat tep, stoupá krevní tlak a tělní buňky začínají vyžadovat přísun glukózy, uvolňované rozkladem glykogenu. Pokud je tělo na hořčík v daném okamžiku deficitní, objevují se příznaky ztíženého dýchání, pocení, stažené hrdlo a strach.

Udělejte si orientační test příznaků nedostatku hořčíku

1. Obtěžujete své blízké podrážděností, popudlivostí, nesnášenlivostí, náladovostí?
2. Jste přecitlivělí na stresy?
3. Potýkáte se s nespavostí nebo špatně usínáte?
4. Míváte divoké sny?
5. Nadměrně se potíte?
6. Trpíte častým nutkáním na močení?
7. Probouzíte se ráno unaveni?
8. Zdá se vám, že se příliš rychle unavíte?
9. Míváte křeče? Např. při vstávání, při protahování, při sportu?
10. Bývají vaše končetiny necitlivé?
11. Pociťujete mravenčení?
12. Trpíte závratěmi?
13. Míváte často třes víčka?
14. Býváte upozorňováni na svou hlučnost?
15. Stává se vám často, že něco zapomenete?
16. Míváte bolesti hlavy či migrény?
17. Činí Vám problém se soustředit?
18. Stává se vám, že vidíte mlhu nebo body před očima?
19. Jste citliví na změny počasí?
20. Míváte často průjmy nebo máte sklon ke zvracení?
21. Jste nespokojeni se stavem vlasů nebo nehtů?
22. Zjistil Vám lékař zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi?
23. Léčíte se na poruchy srdce a krevního oběhu?
24. Míváte někdy zrychlené bušení srdce?
25. Máte cukrovku?
26. Máte potíže s klouby?
27. Trpíte osteoporózou?
28. Kazí se vám zuby?
29. Obtěžuje vás alergie nebo astma?
POUZE PRO ŽENY:
30. Pociťujete bolesti při menstruaci?
31. Trpíte premenstruačním syndromem?
32. Máte nebo měly jste potíže v těhotenství?
33. Máte sklon k potratům?

Pokud jste na více otázek odpověděli kladně, doporučuji zaměřit se na pravidelný zvýšený přísun dobře vstřebatelného hořčíku. Za určitou dobu si test zopakujte. Po pravidelném užívání preparátů s obsahem hořčíku výrazně klesá počet kladných odpovědí. A ještě jedna rada navíc. Je dobré si vyhodnocení testu s datem vyplnění uschovat pro pozdější srovnání. Jedině tak jste schopni objektivně vyhodnotit výsledky dlouhodobějšího sledování obsahu hořčíku v organizmu. Člověk má tendenci přeceňovat svoji paměť.

Biochemická aktivita

Biochemická aktivita hořčíku spočívá v aktivaci celé řady enzymů. Podílí se na metabolismu tuků a bílkovin. Při nadměrném příjmu cukrů se jeho potřeba v organismu zvyšuje. Vytváří komplexy právě s těmi sloučeninami, které v těle plní funkci jakéhosi rezervoáru energie. Tím se také vysvětluje jeho výrazně vyšší obsah v srdečním svalu. Ovlivňuje nepřímo i správnou funkci prostaty.

Využitelnost hořčíku

Využitelnost je opět závislá na formě příjmu. Je-li přijímán ze živočišných potravin, jeho využitelnost je poměrně vysoká a pohybuje se kolem 50%, za určitých okolností může být i vyšší. Nižší je z rostlin, obzvláště ze zelených částí. Přesto patří mezi prvky s dobrou vstřebatelností a organismus s ním velmi dobře hospodaří. Zde je nutno zdůraznit, že je nutná rovnováha s vápníkem. Nadměrný příjem pouze hořčíku zhoršuje využitelnost vápníku a naopak. Optimální poměr v příjmu obou prvků je 2:1 ve prospěch vápníku a u obou prvků platí zásada, raději častěji a v menších dávkách. Pro výrobu doplňků výživy se nejčastěji používá oxid hořečnatý (magnesium oxide). Jeho využitelnost je však poměrně nízká a nepřesahuje 10% (ráno nalačno může dosáhnout až 20%). Tato využitelnost silně klesá při konzumaci během jídla nebo po jídle. Dříve se používal síran hořečnatý (magnesium sulfate) který má silné projímavé účinky. V poslední době se prosazují komplexy hořčíku s některými aminokyselinami. Jedná se o vhodnější formu s využitelností kolem 60%. Nejvhodnější formou je opět forma laktátová, s potenciální metabolickou využitelností nad 80%. Hořčík se vylučuje především močí. Výrazně je vylučování podpořeno při stresech, jako důsledek zvýšení hladiny některých hormonů. Při selhání ledvin má hladina hořčíku v séru tendenci vzrůstat, což se projevuje malátností a ospalostí.


Tabulku s průměrnými hodnotami v některých potravinách najdete ZDE


Zdroje

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk

http://www.magnesium.cz/horcik-v-potravinach/

http://www.galenus.cz/mineraly-horcik.php

http://biolab.webpark.cz/horcik.htm

http://www.celostnimedicina.cz/horcik-symbol-klidu-a-miru-v-tele.htm#ixzz1FIUVy6Px18.01.09 22:02
jan1212
Má zimní verze

Má zimní verze

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (17699 | 36%)
Ne (15544 | 32%)
KNIHCENTRUM.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one