V této těžké době zdravotnických experimentů, kdy mnozí mají těžké dilema, zda jíst nebo se léčit, dovoluji si nabídnout zdarma alternativu na těchto stránkách. Já zdarma můžu, nejsem vázán Hippokratovou přísahou a lékařskou komorou.

Selen

chemická značka Se

(lat. Selenium)

Atomové číslo:                                   34

Relativní atomová hmotnost:               78,96 amu      

Elektronová konfigurace:                    [Ar] 3d10 4s2 4p4

Skupenství:                                        Pevné:                                               

Teplota tání:                                       221 °C (494 K)

Teplota varu:                                      685 °C (958 K)

Elektronegativita (Pauling):                  2,55

Hustota:                                             4,81 g/cm3 (šedý)

Hustota:                                                            4,39 g/cm3 (alfa)

 

Základní fyzikálně - chemické vlastnosti

Selen je poměrně vzácný prvek, byl objeven roku 1817 Jonsem Jacobem Berzeliem. Elementární selen se vyskytuje v několika krystalických formách, jejichž barva je buď šedá, nebo tmavě červená. Je prakticky nerozpustný ve vodě, poměrně dobře se rozpouští v sirouhlíku. V přírodě se vyskytuje nejméně v šesti alotropických modifikacích, ve třech červených moniklinických formách, v krystalické šedé, hexagonální formě pak jako černý sklovitý selen.

Výskyt, výroba

Selen obvykle doprovází síru a tellur v jejich rudách. Je proto také obvykle získáván z odpadů po spalování síry při výrobě kyseliny sírové nebo ze zbytků po elektrolytické výrobě mědi ze sulfidických rud.


Relativní zastoupení selenu v zemské kůře i ve vesmíru je velmi nízké. V zemské kůře je selen přítomen v koncentraci 0,05 – 0,09 ppm (mg/kg). V mořské vodě je jeho koncentrace na hranici měřitelnosti analytickými technikami, obvykle je uváděna hodnota 0,09 mikrogramů/l. Předpokládá se, že ve Vesmíru na 1 atom selenu připadá půl miliardy atomů vodíku.

Elementární selen je za normálních podmínek stálý, poměrně snadno se slučuje s kyslíkem a halogeny. Ve sloučeninách se selen vyskytuje v mocenství Se 2-, Se 2+, Se 4+ a Se6+ .

Sloučeniny a využití

Oxidy selenu vytváří reakcí s vodou příslušné kyseliny a existují i jejich soli s elektropozitivními prvky, nejstálejší z nich jsou selenany, seleničitany alkalických kovů.

Technologický význam selenu spočívá v současné době ve výrobě fotočlánků. Jedná se o zařízení, která za využití fotoelektrického jevu po ozáření světlem přímo produkují elektrickou energii. Selenidy mědi, galia a india jsou v tomto směru velmi perspektivními sloučeninami a dnes fungují fotoelektrické články na bázi selenu jako zdroje elektrické energie především v kosmickém výzkumu pro napájení přístrojů na oběžné dráze pomocí tzv. solárních panelů.

Fotočlánky s obsahem selenu se však používají i pro měření intenzity dopadajícího světla jako expozimetry např. ve fotoaparátech a kamerách. Také většina kopírovacích a reprodukčních přístrojů je osazena selenovými fotočlánky.

Selen se také používá v laserových tiskárnách na výrobu světlocitlivého válce, který umožňuje samotný tisk. Při tisku se opotřebovává, obvykle se udává jeho životnost počtem výtisků.

Selen ve výživě

Přestože většina sloučenin selenu je značně toxická, je zvláště v posledních letech intenzivně zkoumán vliv nedostatku selenu v každodenním potravinovém příjmu.

Bylo zjištěno, že pravidelně nízký příjem selenu v potravě nepříznivě ovlivňuje především kardiovaskulární systém a zvyšuje riziko infarktu myokardu a cévních onemocnění. Nedostatek selenu v potravě těhotných žen může nepříznivě působit na vývoj plodu. Selen funguje v organizmu jako antioxidant, který likviduje volné radikály a tím snižuje riziko vzniku rakovinného bujení.

Důležité přitom je i to, aby celková denní dávka selenu nepřekročila jistou hranici. Za optimální dávku se v současné době pokládá kolem 60 -200 mikrogramů selenu denně. Naopak dávky nad 900 mikrogramů denně jsou již toxické, způsobují poruchy trávení, vypadávání vlasů, změny nehtů a deprese.

POZOR - dávka selenu se měří v mikrogramech! Pro srovnání u vitamínu E a C se měří v miligramech.

Selen 50 mikrogramů. Antioxidační účinky. Důležitý minerál pro ochranný systém a vyvíjející se plod. Napomáhá detoxikaci, má schopnost vázat rtuť. Podporuje plodnost mužů.

Běžné přírodní zdroje:

Máslo, játra, mořské plody, ryby, jablečný ocet, celozrnná pšenice, vločky, hnědá rýže, mléko, ořechy.
Obsah selenu v cereáliích je vysoce variabilní. Závisí na obsahu selenu v půdě.

Selen je potravě nejvíce obsažen v ořeších, vnitřnostech a mořských rybách. V současné době je na trhu řada potravinových doplňků, které obsahují optimální denní dávku selenu. Při jejich užívání se však nutno postupovat opatrně, protože pravidelné předávkování selenem (ale i jinými stopovými prvky) může působit negativně.

Byly činěny i pokusy o umělé zvyšování obsahu selenu v obilninách, které dále sloužily k přípravě pečiva (např. ve Finsku). Celkově se však tato praxe neujala, protože je jen obtížně kontrolovatelné, jaké množství takto dopovaných potravin jednotliví obyvatelé reálně přijímají a může docházet i k nechtěnému předávkování.

Běžné formy potravinových doplňků:

Selenit/selenát sodný (anorganický)

Selenomethionin (organický)

Selen vázaný na kvasnice

Pozor na toxicitu selenu:

Vědci se domnívají, že anorganické formy mají vyšší toxicitu než organické (chelát methioninu a selen vázaný na kvasnice). Anorganické formy jsou též méně účinné a mohou být dokonce neúčinné při korekci deficitu selenu. Anorganická forma může navíc oproti organické podpořit produkci volných radikálů. Anorganická forma selenu (selanát či selenit sodný) se může stát toxickou při denní dávce okolo 850 -1000 mikrogramů. U organické formy jsou toxické až dávky kolem 2000-3000 mikrogramů denně.

Příznaky selenové toxicity jsou: nevolnost, zvracení, kovová chuť v puse, padání vlasů, závrať, podrážděnost, nervové napětí, únavy, neuropatie, defekty na nehtech, kožní léze, česnekový zápach dechu a potu, rychlé dýchání.

Faktory, které snižují hladinu selenu, narušují vstřebávání nebo snižují jeho aktivitu:

Vitamín C (velmi vysoké dávky)

Zinek (velmi vysoké dávky)

Těžké kovy (olovo, měď, kadmium)

Chemoterapeutika

Příznaky poukazující na možný nedostatek selenu:

Kardiomyopatie

Lokální srdeční nekrózy

Onemocnění spojená s buněčnou mutací

Šedý zákal – katarakta

Jaterní nekróza

Slepota

Neplodnost

Artritida (zánět kloubů) a rozličná zánětlivá onemocnění

Předčasné stárnutí

Lupenka – psoriáza

Otrava těžkými kovy

Ekzémy

Oslabení imunity

Poruchy štítné žlázy

Specifikace Selen

Účinky a pomáhá:

 1. Antioxidační účinek
 2. Detoxikace a podpora jater
 3. Ochrana buněk
 4. Podpora srdce a cév
 5. Ochrana zraku
 6. Vliv na zdravý růst a vývoj plodu
 7. Podpora imunity

Vhodné aplikace:

Ochrana proti volným radikálům

Zpomalení procesu stárnutí

Ochrana buněk

Ochrana před nemocemi spojenými s buněčnou mutací

Ochrana jater

Katarakta – šedý oční zákal

Detoxikace

Eliminace a ochrana před těžkými kovy (kadmium, měď, olovo)

Artritida (zánět kloubů) a rozličná další zánětlivá onemocnění

Podpora srdce a cév

Podpora zdravého růstu a vývoje plodu

Oslabení imunitního systému

Poruchy štítné žlázy

Mužská neplodnost

Typické dávky:

50-400 mikrogramů denně

Následující obrazová dokumentace vám přiblíží některé výsledky popisující situaci v ČR (pdf soubory vyžadují Adobe Reader 3.0 a vyšší). 

 1. Dietární expozice selenu v České republice (autoři a spojení)
 2. Model doporučených dávek potravin, který byl použit k odhadu expozičních dávek selenu pro 5 skupin naší populace.
 3. Odhad expoziční dávky pro 5 skupin naší populace podle modelu doporučených dávek potravin.
 4. Příspěvek jednotlivých skupin potravin k průměrné expoziční dávce selenu v ČR v roce 1999.
 5. 30 skupin potravin živočišného původu s nejvyššími koncentracemi selenu na trhu v ČR v roce 1999.
 6. 30 skupin potravin rostlinného původu s nejvyššími koncentracemi selenu na trhu v ČR v roce 1999.
 7. Odhad přívodu selenu ze suplementů.
 8. Hodnoty obsahu selenu v celé krvi u naší populace (Černá a kol., 1994-1999)

 

Nahoru

 

17.01.09 10:23
jan1212
Má zimní verze

Má zimní verze

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (17699 | 36%)
Ne (15544 | 32%)
KNIHCENTRUM.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one